Relația dintre expresia genică, recurența cancerului colorectal și susceptibilitatea la chimioterapie


Expresia aberantă a genelor implicate în căile de control al ciclului celular, proliferarea celulară și moartea celulară este frecvent raportată în tumorigeneza cancerului colorectal. Pentru a evalua dacă genele implicate în recidiva cancerului colorectal ar putea servi drept indicatori de prognostic, cercetătorii au evaluat secvențe de gene izolate din fecalele pacienților cu tumori recidivate.

Astfel, s-a descoperit o corelație foarte semnificativă între recidiva cancerului colorectal și creșterea expresiei genelor specifice de stopare a creșterii 2 (growth arrest-specific 2). În modele celulare, supraexpresia GAS2 a fost corelată cu rata de creștere celulară, reglarea ciclului celular și cu sensibilitatea la chimioterapie.

Cercetătorii concluzionează că, GAS2 ar putea servi ca un marker noninvaziv din fecale, pentru a prezice recidiva cancerului colorectal după rezecția radicală. În plus, prin mijloace care determină scăderea exprimării GAS2, s-ar putea controla recidiva cancerului colorectal după rezecția chirurgicală cu intenție curativă.


Sursa: Biochimica et Biophysica Acta