Efectul anticorpilor monoclonali anti PCSK9 asupra nivelului proteinei C-reactive de înaltă sensibilitate


Impactul inhibitorilor proprotein convertazei subtilizină kexină 9 (PCSK9) asupra inflamației sistemice a fost evaluat printr-o metaanaliză a studiilor randomizate controlate investigând relația dintre administrarea acestora și nivelul proteinei C reactive de mare sensibilitate. În acest scop, în bazele de date Medline, SCOPUS și Google Academic au fost identificate șaisprezece studii, cu un total de peste 2500 de participanți.

Rezultatele metaanalizei nu au demonstrat niciun efect semnificativ al inhibitorilor de PCSK9 asupra nivelurilor proteinei C reactive de mare sensibilitate (p =0,807), indiferent de tipul de inhibitor PCSK9 evaluat (evolocumab, alirocumab) și modul de administrare (de două ori pe săptămână sau lunar). De asemenea, nivelul proteinei C reactive de mare sensibilitate nu s-a corelat cu concentrația plasmatică a LDL-C (p =0,697) și nici cu doza cumulativă a medicamentului (p =0,980). Astfel, în ciuda scăderii valorilor lipidelor plasmatice, tratamentul cu inhibitori PCSK9 nu pare să influențeze inflamația sistemică.

Sursa: British Journal of Clinical Pharmacology