PCSK9 determină modificarea profilului lipidic și dezvoltarea aterosclerozei prin mecanisme mediate de apoE și de LDLR


Proprotein convertaza subtilizină /kexin tip 9 (PCSK9) promovează degradarea receptorilor hepatici pentru lipoproteinele cu densitate joasă (low-density lipoprotein receptors - LDLR), astfel determinând scăderea absorbției LDL-colesterolului de către hepatocite. Pentru a investiga efectul PCSK9 asupra lipidelor plasmatice, lipogenezei hepatice și leziunilor aterosclerotice, cercetătorii au studiat șoareci transgenici, care exprimau PCSK9 umană (hPCSK9tg).

S-a constatat că expresia PCSK9 a crescut semnificativ valorile colesterolului plasmatic (cu 91%), trigliceridelor (cu 18%) și apoB (cu 57%), numai la șoarecii care prezentau atât LDLR, cât și apoE. Creșterea lipidelor plasmatice a fost o consecință atât a scăderii LDLR hepatici, cât și a producerii crescute de lipide la nivel hepatic, dependentă atât de LDLR, cât și de și apoE. Dimpotrivă, la șoarecii care exprimau PCSK9, dar erau lipsiți de LDLR sau apoE nu s-au constatat modificări ale lipidelor plasmatice. Totuși, la animalele care exprimau PCSK9, dimensiunea leziunilor aterosclerotice aortice a crescut în absența apoE, dar nu și în absența LDLR.

În concluzie, PCSK9 crește concentrația lipidelor hepatice și producerea lipoproteinelor prin mecanisme dependente de apoE și LDLR. PCSK9 se acumulează în peretele arterial și afectează în mod direct dimensiunea leziunilor aterosclerotice în mod independent de modificările lipidelor plasmatice. Efectele aterogene ale PCSK9 sunt dependente de expresia LDLR, dar sunt independente de apoE.

Sursa: Cardiovascular Research

http://cardiovascres.oxfordjournals.org/content/early/2016/03/15/cvr.cvw053.long