Eficacitatea și siguranța adăugării de alirocumab la rosuvastatină, comparativ cu adăugarea de ezetimib sau dublarea dozei de rosuvastatină, la pacienții cu risc cardiovascular ridicat


Studiul ODYSSEY OPTIONS II a inclus 305 pacienți în tratament cu statine, cu patologie cardiovasculară și valori ale lipoproteinelor cu densitate mică (LDL-C) ≥70 mg/dL sau factori de risc cardiovascular și LDL-C ≥100 mg/dL. Pacienții care primeau rosuvastatină (în doză de 10 sau 20 mg) au fost randomizați pentru a primi suplimentar alirocumab 75 mg la fiecare 2 săptămâni sau ezetimib 10 mg/zi, sau pentru dublarea dozei de rosuvastatină. În grupul tratat cu alirocumab, doza a fost crescută în săptămâna 12 la 150 mg la fiecare 2 săptămâni, la pacienții care nu au atins țintele de LDL-C.

La 24 de săptămâni, în grupul care primea rosuvastatină 10 mg la care s-a adăugat alirocumab, au fost observate reduceri mai importante ale LDL-C (-50,6%), față de ezetimib (-14,4%; p <0,0001) și rosuvastatină în doză dublă (-16,3%; p <0,0001). În grupul care primea 20 mg de rosuvastatină, reducerea LDL-C la adăugarea de alirocumab fost de -36,3%, comparativ cu -11,0% pentru ezetimib și -15,9% cu rosuvastatină în doză dublă (p =0,0136, respectiv 0,0453). La 80% dintre pacienții cu alirocumab nu a fost necesară creșterea dozei. În rândul pacienților tratați cu alirocumab, s-au atins nivelel țintă ale LDL-C la 84,9%, respectiv 66,7% dintre cei care primeau 10 și 20 mg de rosuvastatină.

Reacții adverse asociate cu tratamentul au aparut la 56,3% dintre pacienții tratați cu alirocumab, față de 53,5% cu ezetimib și 67,3% cu rosuvastatină în doză dublă.


Sursa: Atherosclerosis. 2015

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0021-9150(15)30206-9