Analiza structurală a variantelor ApoB implicate în apariția hipercolesterolemiei familiale


Hipercolesterolemia familială este o tulburare care se transmite autozomal dominant, rezultând din defecte ale receptorilor lipoproteinelor cu densitate joasă, la nivelul genelor apolipoproteinei B (APOB) sau ale proprotein convertazei subtilizin kexină tip 9 (PCSK9). În majoritatea cazurilor, hipercolesterolemia familială este cauzată de mutații la nivelul receptorilor lipoproteinelor cu densitate joasă, în timp ce doar câteva mutații ale APOB și PCSK9 s-au dovedit a reprezenta cauza bolii. Mutația p (Arg3527Gln) la nivelulAPOB a fost prima identificată și caracterizată. Recent, două noi variante de APOB patogene au fost descrise: p (Arg1164Thr) și p (Gln4494del), care determină capacitate redusă de legare și absorbție a lipoproteinelor cu densitate joasă.

Cercetătorii au investigat structura secundară a APOB umane prin spectroscopie în infraroșu și mărimea particulelor LDL atât prin difuzia dinamică luminii, cât și microscopie electronică. S-au constatat diferențe ale structurii secundară și/sau dimensiunii particulelor în cazul variantelelor p. (Arg1164Thr) și p (Gln4494del), comparativ cu tipul sălbatic. Se pare că aceste modificări stau la baza defectelor de legare și captare a lipoproteinelor, constatate în cazul acestor variante.


Sursa:Scientific Reports. 2015

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4672294/