Impactul inhibitorilor PCSK9 asupra valorii lipidelor și prognosticului pacienților cu hipercolesterolemie primară


Tratamentul cu inhibitori ai proprotein-convertazei subtilizină kexină 9 (PCSK9) poate servi ca o alternativă pentru pacienții cu intoleranță la statine și pentru cei care nu răspund la alte terapii hipolipemiante, susțin autorii unei metaanalize recente. În urma inhibării PCSK9 s-a îmbunătățit semnificativ profilul lipidic și s-a redus incidența mortalității din toate cauzele, dar s-a înregistrat o rată mai mare de evenimente neurocognitive.
Metaanaliza a luat în calcul studii randomizate controlate care au inclus pacienți cu hipercolesterolemie primară, comparând rezultatele administrării de inhibitori de PCSK9, cu administrarea de placebo și ezetimib. Studiile au fost căutate în bazele de date Medline, Cochrane Central și ClinicalTrials.gov.


Au fost analizate 17 studii clinice randomizate, totalizând peste 13.000 de pacienți, care au fost randomizați pentru a primi inhibitori ai PCSK9, placebo, ezetimib, sau inhibitori PCSK9 și ezetimib. Vârsta medie a subiecților a fost 59±10 ani, 52% dintre aceștia au fost bărbați, 34% prezentau boli coronariene, 51% aveau hipertensiune, iar 19% erau diabetici. Valoarea inițială a LDL colesterolului a fost 122±36 mg/dL, a colesterolului total 199±39 mg/dl și a HDL colesterolului de 51±14 mg/dL. Inhibitorii PCSK9 au redus cu 57% nivelul LDL colesterolului comparativ cu placebo (p <0,001) și cu 36,1% în raport cu ezetimib (p <0,001). De asemenea, administrarea inhibitorilor de PCSK9 a determinat scăderea mortalității de toate cauzele (OR 0,43, P =0,01), dar a fost asociată cu o incidență crescută a evenimentelor adverse neurocognitive (OR 2,34, P =0,02), în comparație cu placebo.


Sursa: European Heart Journal
http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/early/2015/11/16/eurheartj.ehv563.long