Inhibitorii PCSK9 reduc semnificativ riscul de evenimente cardiovasculare: studiile Osler și ODYSSEY


Deși intrați recent în arsenalul de opțiuni de tratament pentru pacienții cu hipercolesterolemie, inhibitorii proprotein-convertazei subtilizină/kexină tipul 9 (PCSK9) și-au demonstrat din plin eficiența în reducerea valorilor lipidelor serice. În studiile pe termen scurt, evolocumab și alirocumab, adaugați la tratamentul cu statine, au determinat reducerea constantă și semnificativă a nivelurilor lipoproteinelor cu densitate scăzută (LDL-C).


Eficiența și siguranța acestora pe termen lung, ca și prognosticul pacienților tratați au fost evaluate în două studii de fază 3, multicentrice, randomizate, controlate cu placebo: Open-Label Study of Long-term Evaluation Against LDL-C (Osler) și The Long-term Safety and Tolerability of Alirocumab in High Cardiovascular Risk Patients with Hypercholesterolemia Not Adequately Controlled with Their Lipid Modifying Therapy (ODYSSEY LONG TERM). Ambele studii au demonstrat că, atunci cînd inhibitorii de PCSK9 sunt adăugați la terapia cu statine, determină o reducere suplimentară cu 48-53% a incidenței evenimentelor cardiovasculare.
Din punct de vedere al siguranței s-a constatat că majoritatea evenimentelor adverse se înregistrează cu o frecvență similară în cele două grupuri; cu toate acestea, rata evenimentelor adverse neurocognitive a fost mai mare în cazul administrării de evolocumab și alirocumab decât cu placebo.


Sursa: Global Cardiology Science & Practice
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4625402/