Panitumumab, aprobat de Comisia Europeană în terapia de primă linie a cancerului colorectal metastatic


Comisia Europeană a inclus printre indicațiile panitumumabului (Vectibix) și tratamentul de primă linie, în combinație cu regimul FOLFIRI, al pacienților cu cancer colorectal metastatic (CCRm) cu RAS de tip sălbatic. Decizia a fost bazată pe rezultatele studiilor clinice care au evaluat eficacitatea și siguranța medicamentului în tratamentul de primă linie al CCRm.

Studiul de faza II PEAK a arătat că, în comparație cu bevacizumab, panitumumab a determinat rate mai importante de reducere a dimensiunilor tumorale, precum și durată semnificativ crescută a răspunsului. În plus, în studiul de fază III PRIME, nu au existat diferențe semnificative ale calității vieții pacienților tratați cu panitumumab plus FOLFOX comparativ cu cei care au primit doar FOLFOX.

În anul 2011, autoritățile de reglementare europene au aprobat administrarea Vectibix ca tratament de primă linie în combinație cu FOLFOX la pacienții cu CCR cu RAS de tip sălbatic, precum și în a doua linie împreună cu FOLFIRI. Vectibix este, de asemenea, utilizat ca monoterapie la pacienții cu CCR cu RAS de tip sălbatic care exprimă EGFR și la care regimurile de chimioterapie standard au eșuat.

Sursa: http://www.vectibix.com/pdf/80399-R4-V1_VectibixLetter.pdf