TERAPII NOI ÎN HEPATITA C

Răspuns viral susţinut la 83% dintre pacienţii cu hepatită C prin administrarea noului inhibitor de protează al virusului hepatic C (HCV) dezvoltat de Boehringer Ingelheim


Rezultatele finale ale celor două studii clinice de Fază IIb prezentate la EASL 2011 demonstrează un răspuns viral susţinut, de până la 83%, în tratamentul pacienților naivi cu HCV, respectiv de până la 41% la pacienții care nu au răspuns la tratamente anterioare.

Noile rezultate prezentate recent în cadrul Congresului Internațional al Ficatului 2011 (International Liver CongressTM), la cea de-a 46-a întâlnire anuală a Asociației Europene pentru Studiul Ficatului (EASL), desfășurată la Berlin, au demonstrat eficacitatea inhibitorului oral de protează cu administrare o dată pe zi BI 201335, dezvoltat de Boehringer Ingelheim, atât în tratamentul pacienților naivi, cât și în cel al pacienților tratați anterior, cu infecții ale virusului hepatic C (HCV) de genotip 1 cronic. Genotipul 1 HCV este cel mai dificil genotip HCV de tratat.
Rezultatele studiului SILENC-C1 au arătat valori ridicate ale răspunsului viral susținut (SRV, care este considerat tratament viral) la pacienții netratați anterior, acestora fiindu-le administrate 120 mg sau 240 mg de compus BI 201335 o dată pe zi plus tratamentul standard actual (SOC), spre exemplu interferon pegylat (PegIFN) și ribavirină (RBV). Astfel, s-a  putut reduce durata totală a tratamentului de la 48 la 24 de săptămâni la până la 87% dintre pacienţi.


În studiul clinic SILEN-C2, pe pacienți nerespondenți, doza de 240 mg de BI 201335 cu administrare o dată pe zi a înregistrat rezultate remarcabile pentru o populație de pacienți care nu au răspuns la tratamentul standard actual, acestea fiind obținute fără tratament prealabil de iniţiere.

„Rezultatele finale din studiile clinice SILEN-C1 și SILEN-C2 au demonstrat eficacitatea potențială crescută a acestui inhibitor de protează cu administrare o dată pe zi pentru o categorie largă de pacienți cu HCV”, a spus Prof. Klaus Dugi, Vicepreşedinte Senior al Consiliului Director Boehringer Ingelheim, Divizia Medicină. „Pentru mulți pacienți cu HCV, tratamentul standard actual nu este eficient. Ratele de răspuns virusologic obținute în urma tratamentelor virale cu inhibitorii de protează, cum este cel cu BI 201335, dovedesc faptul că efectele tratamentului pot fi îmbunătățite și că durata totală de tratament poate fi redusă în cazul majorității pacienților cu HCV.”

„Boehringer Ingelheim continuă îndelungata sa tradiție în virologie și se dedică dezvoltării de noi medicamente pentru îmbunătățirea tratamentului pacienților cu HCV”, a adăugat Prof. Klaus Dugi. „BI 201335 este parte a unui portofoliu HCV robust,  pe care îl investigăm cu scopul de a îmbunătăți tratamentul actual și care să ne dorim să conducă, în cele din urmă, la o terapie HCV mai simplă, mai eficientă și mai bine tolerată.

 

SILEN-C1: Răspuns viral susţinut (SVR) şi siguranţa moleculei BI 201335 în combinaţie cu Peginterferon Alfa-2a şi ribavirină în tratamentul pacienţilor naivi cu HCV de genotip 1 cronic.

 

Rezultatele studiului clinic de fază II SILEN-C1 au arătat că BI 201335 are o acțiune antivirală puternică, cu rate generale SVR de până la 83% în grupul cu administrare 240 mg o dată pe zi (plus tratamentul standard actual). Dintre pacienții care au înregistrat un răspuns viral rapid (eRVR, definit ca încărcătură virală plasmatică sub 25 UI/ml în săptămâna 4 și care prezintă valori nedetectabile în săptămânile 8-20), 93% au obținut SVR prin administrarea tratamentului standard actual (PegIFN/RBV) timp de 24 de săptămâni.

Pe lângă eficacitatea crescută a tuturor dozelor, BI 201335 administrat o dată pe zi plus tratamentul standard actual au demonstrat, de asemenea, o bună toleranță și siguranță.

Cele mai frecvente reacţii adverse asociate administrării dozelor de BI 201335 au inclus tulburări gastro-intestinale ușoare, erupții cutanate superficiale, fotosensibilitate și icter cauzate de hiperbilirubinemie neconjugată izolată. S-a observat o îmbunătățire a valorilor medii ale alaninei amniotransferazei (ALT) în toate grupurile BI 201335 comparativ cu placebo. Nu s-a raportat anemie excesivă în grupurile active comparativ cu tratamentul standard actual. Studiile clinice de fază III cu BI 201335 sunt în curs de pregătire. 

SILEN-C2: Răspuns viral susţinut (SVR) şi siguranţa moleculei BI 201335 în combinaţie cu Peginterferon Alfa-2a şi ribavirină în tratamentul pacienţilor naivi cu HCV de genotip 1 cronic nerespondenți la tratamentul cu PegIFN/RBV

Studiul de fază II SILEN-C2 a evaluat răspunsul virologic şi siguranţa diferitelor doze de BI 201335 în tratamentul pacienţilor experimentaţi nerespondenți la tratamentul anterior cu PegIFN/RBV, administrat cel puţin 12 săptămâni. Rezultatele au demonstrat că tratamentul cu BI 201335, doza de 240 mg administrată o dată pe zi, plus tratamentul standard actual, prezintă o eficacitate ridicată şi o toleranţă bună în tratarea acestei populaţii dificile de pacienţi, 41% din pacienţi obţinând SRV. Așa cum a dovedit studiul SILEN-C1, un tratament de trei zile cu medicația standard actuală a fost asociat unui răspuns viral scăzut. Studiile clinice de fază III sunt în curs de pregătire.

Cele mai frecvente reacţii adverse asociate administrării dozelor de BI 201335 au fost similare celor întâlnite în studiul SILEN-C1. Reacţiile adverse grave au fost întâlnite mai frecvent în grupul de tratament cu BI 201335 240 mg administrat de două ori pe zi, plus tratament de iniţiere (lead in therapy).

Alte studii BI 201335 prezentate la EASL
·        SVR şi farmacocinetica inhibitorului de protează BI 201335 cu PegIFN/RBV la pacienţii cu HCV genotip 1 care au ciroză hepatică compensată, nerespondenți la tratamentul anterior cu PegIFN/RBV
·        Mecanisme ale hiperbilirubinemiei neconjugate izolate induse de HCV NS3/4A, inhibitorul de protează  BI 201335
·        Farmacocinetica BI 201335 şi efecte timpurii asupra încărcăturii virale la pacienţii cu HCV genotip 1
·        Caracterizare preclinică,a inhibitorului de polimerază non-nucleotidică NS5B, BILB 19414 a virusului hepatic C.