Diagnosticarea exactă a pacienţilor, o şansă reală la viaţă


Proiectele derulate în ultimii ani de către cercetătorii Institutului Naţional de Patologie “Victor Babeş” (INCD “Victor Babeșˮ) din Bucureşti au condus astăzi la rezultate ştiinţifice medicale de top ce vin în sprijinul pacienţilor cu diferite afecţiuni printr-o eficienţă sporită în diagnosticarea acestora. Fie că discutăm de analize hematologice, imunologice, genetice sau de cele legate de biochimie, anatomie patologică, radiobiologie, microbiologie, patologie ultrastructurală sau moleculară, rezultatele analizelor medicale obţinute astăzi la Institutul Naţional de Patologie “Victor Babeş” sunt comparabile cu cele obţinute în cele mai renumite laboratoare medicale ale lumii.

“Pentru a putea trata cât mai eficient o afecţiune, indiferent de gravitatea ei, dar şi de valoarea medicului clinician, este imperios necesar să avem un diagnostic precis, iar acest lucru se putea obţine până nu demult, pentru pacienţii români, în laboratoare de prestigiu din străinătate. Mai nou, aceste analize de top se pot realiza într-un timp extrem de scurt şi în laboratoarele Institutului nostru, ceea ce ne dă un plus important în ceea ce priveşte speranţa de viaţă a pacienţilor români” a precizat directorul general al Institutului Naţional de Patologie “Victor Babeş”,Acad. Laurenţiu M. Popescu.

În plus, printr-un proiect de cercetare finanțat din fonduri europene în Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economiceˮ (POS-CCE), proiect denumit “Implementarea testărilor moleculare tisulare pentru cancer în România. Cercetare de înalt nivel orientată către oncologia personalizată PERSOTHERˮ (cod SMIS-CSNR 12024), totalizând 5.416.950 lei, a crescut radical eficienţa în diagnosticarea bolnavilor de cancer –  în special a celor afectaţi de cancer pulmonar și colorectal – prin analizarea genei BRAF implicată în multiple tumori maligne (melanom malign, carcinom de colon, carcinom tiroidian etc). Proiectul include mai multe metode de diagnostic personalizat carepermit nu numai o precizare mai exactă a evoluţiei tumorilor, dar şi tipul de tratament optim pentru fiecare tip de tumoră. Pentru toate aceste testări sunt necesare blocuri de parafină, buletinul histopatologic aferent şi informaţii clinice relevante, iar durata de lucru este de 5-10 zile lucrătoare.

Pe lângă aceste testări, în cadrul INCD “Victor Babeșˮ se efectuează numeroase alte teste cu utilitate atât în stabilirea unui diagnostic precis, cât şi în stabilirea conduitei terapeutice. Printre acestea putem enumera testele de hematologie (hemoleucogramă completă, VSH, examen frotiu sanguin, teste de coagulare), cele de biochimie (acid uric, transaminaze, bilirubină, calciu, colesterol, creatinină, electroforeza proteinelor serice, fosfatază alcalină, glicemie, etc.) şi markeri tumorali (în cancer de sân, cancer de aparat digestiv, cancer genital, cancer de piele etc). De asemenea, la INCD “Victor Babeșˮ, pe segmentul imunologie se realizează teste umorale şi celulare, pe cel al anatomiei patologice se efectuează teste histopatologice, teste cu colorații speciale, imunohistochimie, hibridizare in situ, iar pe segmentul genetică, teste pentru cariotip (în leucemii și sindrom mielodisplazic) şi hibridizare in situ (în domeniile hemato-oncologie şi neuropsihiatrie pediatrică). De menţionat este faptul că mare parte dintre aceste analize sunt decontate prin CASMB și OPSNAJ .

Institutul Naţional de Patologie “Victor Babeş” a fost prima instituţie inclusă în campania "Yes, we care", lansată recent  de Reprezentanța Comisiei Europene în România, alături de Președinția Italiană a Consiliului Uniunii Europene. Campania urmăreşte familiarizarea ambasadorilor statelor membre UE la București cu proiectele finanțate din fonduri europene. Prima acțiune desfășurată sub egida campaniei "Yes, we care"a avutca temă cercetarea de vârf, iar prima vizită oficială a fost efectuată la INCD “Victor Babeş”, proiectul vizat fiind PERSOTHER (“Implementarea testărilor moleculare tisulare pentru cancer în România. Cercetare de înalt nivel orientată către oncologia personalizatăˮ), proiect de cercetare în domeniul luptei împotriva cancerului. La eveniment au fost prezenţi ambasadorii în România a 15 state.  Este remarcabil faptul că primul Institut de Cercetare Ştiinţifică din România, Institutul Naţional “Victor Babeşˮ, se află în topul centrelor de profil atât din ţară, cât şi din Europa, iar proiectele ce s-au realizat sau se află în derulare aici sunt o dovadă în plus a valorii şi importanţei de care se bucură şi astăzi acest instituta declarat cu această ocazie directorul general al Institutului “Victor Babeş”, Acad. Laurențiu M. Popescu.

Proiectele derulate în ultimii ani sau aflate în derulare la Institutul Naţional de Patologie “Victor Babeş” din Bucureşti însumează aproximativ 21,2 milioane de euro. Printre acestea amintim proiectul Sistem de formare profesională a personalului medical în domeniul noilor tehnologii din sistemul de sănătate (diagnostic molecular) TDMˮ (POSDRU 81/3.2/S/58819; cod SMIS-35882)16.638.961 lei(3.869.525 euro) realizat în parteneriat cu UMF “Gr. T. Popaˮ Iași şi cu Institutul Oncologic “Ion Chiricuţăˮ din Cluj-Napoca. Acesta a vizat specializarea a 806 angajaţi din sectorul sănătăţii din România în domenii de vârf privind tehnologiile de diagnostic molecular şi anume: genomică, proteomică, citometrie, histopatologie şi imagistică moleculară, precum şi formarea a 75 de angajaţi din cadrul personalului de conducere din domeniul sanitar şi al cercetării medicale cu atribuţii în procesul decizional privind atragerea de fonduri şi achiziţionarea de echipamente destinate tehnicilor de diagnostic molecular. Un alt proiect, “Laboratorul de anatomie-patologică - formare profesională și organizațională prin implementarea managementului calitățiiANATOMOPATˮ (POSDRU /81/3.2/S/58942; cod SMIS-35884), în valoare de 16.390.907 lei (3.811.835 euro), derulat de INCD “Victor Babeșˮ Bucureşti în parteneriat cu UMF “Victor Babeşˮ Timişoara, UMF “Gr. T. Popaˮ Iaşi şi Universitatea din Torino, a vizat specializarea a 169 de angajaţi din domeniul sănătăţii, ce activează în laboratoare destinate diagnosticului anatomo-patologic. Proiectul “Formare profesională şi organizaţională a angajaţilor din laboratoarele de imunologie prin implementarea tehnologiilor de vârf şi a managementului calităţiiIMUNOLABˮ (POSDRU/81/3.2/S/59457; cod SMIS 35822) a totalizat 5.890.790 lei şi a fost atribuit unui număr de 154 de specialişti din laboratoarele de imunologie clinică. Proiectul “Implementarea tehnologiilor proteomice pentru descoperirea de noi biomarkeri în cancer – CANBIOPROTˮ (POS-CCE, cod SMIS-CSNR 12644)” a totalizat  4.881.600 lei. Proiectele PERSOTHER (deja amintit) și CANBIOPROT au constituit un real succes pentru cercetarea românească în cancer.

În prezent INCD “Victor Babeșˮ conduce un proiect de formare a doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorali din unitățile medicale. Denumit “Dezvoltarea resurselor umane – doctoranzi și postdoctoranzi – pentru cercetare de excelență în domeniile sănătate și biotehnologiiˮ (POSDRU/89/1.5/S/141531), proiectul se derulează în parteneriat cu UMF “Carol Davilaˮ București și UMF “Vasile Goldișˮ Arad și are o valoare de 12.853.000 lei fonduri nerambursabile.

Un nou proiect, “Modernizarea infrastructurii INCD Victor Babeş pentru cercetarea avansată în medicina celulară şi moleculară - CAMED”, în valoare totală de 43,221 milioane de lei, din care 35 milioane finanţare nerambursabilă, se află în curs de derulare şi este menit să optimizeze activitatea institutului. Proiectul este finanţat din fonduri structurale prin programul POS-CCE. “Anul trecut am primit un sprijin real din partea Ministerului Cercetării şi prin proiectul CAMED, fapt ce deschide noi perspective pentru domenii de activitate ştiinţifică medicală de vârf”, a ţinut să sublinieze directorul general al INCD “Victor Babeșˮ, Acad. Laurențiu M. Popescu.

Înfiinţat în urmă cu 127 de ani, INCD “Victor Babeş” este în acest moment cel mai titrat institut de cercetare din România, cu tradiţie în cercetarea de vârf atât în ţară cât şi în străinătate.