Supravieţuirea generală pentru pacienţii cu cancer pulmonar fără celule mici rezecat, îmbunătăţită de radioterapia post-operatorie


Pacienţii care au primit radioterapie post-operatorie (PORT) au trăit în medie patru luni mai mult în comparaţie cu pacienţii care aveau aceeaşi localizare a bolii, histologie pulmonară şi criterii de tratament şi care nu au primit PORT, se arată într-un studiu prezentat în cadrul Simpozionului Multidisciplinar de Oncologie Toracică din Chicago 2014.

În acest studiu au fost revizuite înregistrările pacienţilor cu NSCLC trataţi între anii 2004 - 2006 şi înregistraţi în Baza de date naţională pentru cancer (National Cancer Data Base - NCDB). Autorii studiului au colectat datele pacienţilor care au avut NSCLC rezecat chirurgical cu stadiu ganglionar N2 (pN2) (tumori diseminate la nodulii limfatici mediastinali) şi care au primit chimioterapie. Baza de date a fost apoi interogată pentru a exclude pacienţii cu margini pozitive, date de supravieţuire incomplete, pe cei care nu au primit chimioterapie adjuvantă, o altă histologie decât NSCLC, precum şi pacienţii trataţi cu Cobalt-60, radioterapie non-fasciculară sau neoadjuvantă. 2.115 pacienţi au îndeplinit toate criteriile de studiu. 43 % dintre pacienţi (918) au primit PORT; 56,6 % (1.197) nu au fost trataţi cu PORT.


Factorii asociaţi cu supravieţuirea generală (OS) au fost evaluaţi printr-un model de riscuri proporţionale Cox cu multivariabile. Probabilitatea inversă a ponderării tratamentului (IPTW) folosind scorul de propensitate a fost de asemenea implementată pentru a se reduce selecţia cu predilecţie a tratamentului. Utilizând un estimator Kaplan-Meier ajustat şi un test cu rang logaritmic ponderat bazat pe IPTW, pacienţii trataţi cu PORT au avut o supravieţuire generală îmbunătăţită, de 42 de luni, faţă de 38 de luni pentru pacienţii care nu au fost trataţi cu PORT (p=0,048).


Analiza cu multivariabile a relevat faptul că sexul feminin, histololgia de adenocarcinom, venitul mai mare, mediul urban/rural vs. cel metropolitan, scorul T mai mic, 1-2 noduli implicaţi vs. ≥3 noduli examinaţi şi implicaţi, precum şi vârsta mai tânără, au fost corelate cu o OS mai bună (p<0,05). Nu a fost identificată o relaţie directă între efectele PORT şi numărul de noduli implicaţi.


Sursa:


http://www.medicalnewstoday.com/releases/284757.php