Studiul IMPRESS indică faptul că tratamentul chimioterapic în dublet trebuie să rămână un standard de terapie


Studiul IMPRESS este primul şi singurul studiu randomizat de fază III care confirmă faptul că menţinerea tratamentului cu gefitinib adăugat la cel cu pemetrexed/cisplatin nu va oferi beneficii clinice pentru pacienţii cu NSCLC şi rezistenţă dobândită la gefitinib.

Majoritatea pacienţilor cu NSCLC cu mutaţie EGFR pozitivă răspund la tratamentul de primă linie cu TKI de EGFR, dar ulterior dezvoltă rezistenţă. Managementul optim pentru pacienţii cu rezistenţă dobândită trebuie în continuare să fie definit, iar opţiunile includ:


  1. Întreruperea terapiei cu EGFR TKI şi începerea tratamentului dublu pe bază de platină
  2. Continuarea terapiei cu EGFR TKI în combinaţie cu tratamentul dublu pe bază de platină.

Se sugerează faptul că a doua opţiune este benefică datorită potenţialei heterogenicităţi a tumorii în momentul instalării rezistenţei la EGFR TKI, idee susţinută, de asemenea, de studii clinice retrospective.


Studiul IMPRESS de fază III, dublu orb, a evaluat eficacitatea şi siguranţa continuării tratamentului cu gefitinib plus pemetrexed/cisplatin vs. placebo plus pemetrexed/cisplatin la pacienţii cu rezistenţă dobândită la tratamentul de primă linie cu gefitinib.


Pacienţii din 71 de centre din Europa şi zona Asia Pacific au fost randomizaţi pentru a primi gefitinib sau placebo. Obiectivul principal a fost supravieţuirea în absenţa progresiei bolii (PFS), iar cele secundare s-au referit la supravieţuirea generală (OS), rata de răspuns obiectiv (ORR), rata de control al bolii (DCR), siguranţa/tolerabilitatea, calitatea vieţii corelată cu starea de sănătate.


Studiul a indicat că nu există o îmbunătăţire semnificativă statistic a PFS pentru gefitinib vs placebo; indice de risc (HR) 0,86; p = 0,273. PFS medie a fost de 5,4 luni în fiecare braţ de tratament.

OS a fost imatură (33% din pacienţi au decedat), cu o OS superioară pentru placebo vs. gefitinib (HR 1,62; p = 0,029).

Analizele ad-hoc privitoare la PFS şi OS au inclus adăugarea metastazelor cerebrale la evaluarea iniţială drept covariată (metastaze cerebrale vs. fără metastaze cerebrale), însă nu a existat nicio diferenţă în ceea ce priveşte PFS.

Nu au fost identificate diferenţe între tratamente în ceea ce priveşte ORR şi DCR.


Coordonatorii studiului au concluzionat că administrarea în continuare a tratamentului cu gefitinib în plus faţă de cel cu pemetrexed/cisplatin nu oferă un beneficiu clinic pacienţilor cu rezistenţă dobândită la gefitinib. Studiul IMPRESS nu a indicat nicio îmbunătăţire semnificativă statistic a PFS prin continuarea administării de gefitinib în plus faţă de chimioterapie, dincolo de progresia RECIST la EGFR TKI de primă linie la pacienţii cu NSCLC cu mutaţie EGFR pozitivă. OS a fost imatură şi neconcluzivă. Au existat dezechilibre în ceea ce priveşte tratamentul post-studiu în favoarea braţului tratat cu placebo (mai multe chimioterapii duble pe bază de platină şi mai multe reluări ale EGFR TKI).


Sursa:

Abstract LBA2_PR - Gefitinib/chemotherapy vs chemotherapy in epidermal growth factor receptor (EGFR) mutation-positive non-small-cell lung cancer (NSCLC) after progression on first-line gefitinib: the Phase III, randomised IMPRESS study