LUX-Lung 8: Supravieţuirea în absenţa progresiei bolii (PFS) a fost semnificativ mai bună la pacienţii trataţi cu afatinib decât la cei care au primit erlotinib


În studiul global radomizat de fază III LUX-Lung 8, PFS şi rata de control a bolii (DCR) au fost semnificativ superioare la pacienţii cu recăderi / forme refractare de carcinom pulmonar cu celule scuamoase care au primit afatinib, în comparaţie cu cei trataţi cu erlotinib.

Pacienţii cu neoplasm bronho-pulmonar cu celule scuamoase, aflati in stadiul IIIB/IV şi cu status ECOG de performanţă 0 şi 1 au fost randomizaţi 1:1 to pentru a primi afatinib sau erlotinib până la progresia bolii. Toţi pacienţii au prezentat progresie după ≥4 cicluri de chimioterapie cu un dublet de platină şi nu au primit anterior inhibitori de tirozin-kinaza a EGFR (EGFR TKI).

Obiectivul principal al studiului a fost PFS, în conformitate cu criteriile RECIST 1.1, prin evaluare radiologică independentă (IRR). Obiectivele secundare au inclus supravieţuirea generală (OS) planificată la 632 de evenimente, rata de răspuns obiectiv (ORR), DCR, siguranţa şi calitatea vieţii corelată cu starea de sănătate.

Autorii au concluzionat că LUX-Lung 8 este cel mai amplu studiu prospectiv de comparare a EGFR TKI la pacienţii cu recăderi / forme refractare de carcinom pulmonar cu celule scuamoase. PFS a fost semnificativ superioară statistic pentru afatinib faţă de erlotinib. Reducerea dimensiunilor tumorii a fost mai bună, rata de răspuns mai mare, iar rata de control al bolii semnificativ superioară in favoarea afatinib vs. erlotinib. Profilul general al evenimentelor adverse a fost concordant cu profilul inhibiţiei EGFR şi a fost gestionabil. Rezultatele raportate de pacienţi au favorizat afatinib în raport cu erlotinib. Se asteapta datele privitoare la OS.


Sursa:

ESMO 2014: Abstract 1222O - A randomized, open-label, phase III trial of afatinib (A) vs erlotinib (E) as second-line treatment of patients (pts) with advanced squamous cell carcinoma (SCC) of the lung following first-line platinum-based chemotherapy: LUX-Lung 8 (LL8)