Cazurile de fibroză pulmonară idiopatică (FPI) corelate cu expunerea la azbest


Conform rezultatelor unui nou studiu, o proporţie dintre cazurile de FPI ar putea fi corelate cu expunerea la azbest. Dacă vor fi confirmate, rezultatele ar implica faptul că strategiile curente de tratament trebuie modificate, deoarece persoanele cu istoric de expunere nu pot în prezent avea acces la noile tratamente pentru FPI.

Cercetătorii au analizat ratele de mortalitate pentru FPI, azbestoză şi mezoteliom în Anglia şi Ţara Galilor. Analiza a relevat corelaţii naţionale şi regionale între cele trei boli, susţinând teoria propusă. În cazurile în care expunerea la azbest era cunoscută, există probabilitatea ca pacienţii respectivi să fi fost diagnosticaţi cu azbestoză şi nu cu FPI.

Au existat de asemenea rate crescute de decese prin FPI în anumite regiuni din nord-vestul şi sud-estul Angliei, zone cu istorie legată de lucrul pe şantiere navale şi în consecinţă cu expunere potenţială la praful de azbest.