Medicament ce reduce activitatea virusului sicițial respirator


Într-un studiu dublu-orb controlat cu placebo, administrarea orală de GS-5806 a scăzut severitatea infecției cu virusul sincițial respirator la adulți sănătoși infectați experimental. Comparativ cu administrarea de placebo, tratamentul cu GS-5806 a fost asociat cu încărcătură virală mai mică, cantitate totală de mucus inferioară, dar și cu scoruri mai scăzute ale simptomatologiei. Pe de altă parte, în lotul terapeutic s-au înregistrat mai multe reacții adverse, inclusiv scăderea numărului de neutrofile și creșterea nivelului de alanin aminotransferază.

GS-5806 inhibă intrarea virusului sincițial respirator în celule, blocând fuziunea anvelopei virale cu membrana celulei gazdă. Într-un studiu dublu-orb, controlat cu placebo, administrarea orală de GS-5806 a redus încărcătura virală și severitatea bolii clinice la adulți sănătoși infectați experimental, pe cale intranazală, cu o tulpină a virusului sincițial respirator.

La 5 zile după inoculare, participanții au fost repartizați aleatoriu să primească GS-5806 sau placebo, în 1 din 7 cohorte care au testat diferite doze de medicament. Obiectivul principal l-a reprezentat aria de sub curbă pentru încărcatura virală, determinată după primirea primei doze de medicament, și până în a douăsprezecea zi după inoculare. De asemenea a fost evaluată cantitatea de mucus și simptomatologia.

În toate cele 7 cohorte, tratamentul cu GS-5806 a fost asociat cu încărcătură virală mai mică, cantitate totală de mucus inferioară, dar și cu scoruri mai scăzute ale simptomatologiei. Pentru cei 54 de participanți infectați cu VSR în cohortele 1-4, aceste valori au fost următoarele: încărcătură virală medie ajustată, 250,7 log10 ore/ml versus 757,7 log10 ore/ml în cazul lotului placebo (p <0,001), cantitate totală de mucus 6,9 g versus 15,1 g în cazul lotului placebo și aria de sub curbă ce a evaluat schimbarea scorurilor simptomelor de la valoarea inițială -20,2 versus 204,9 × ore (P =0,005).

Comparativ cu participanții care au primit placebo, cei care au primit GS-5806 au înregistrat mai multe reacții adverse, inclusiv scăderea numărului de neutrofile și creșterea nivelului de alanin aminotransferază.

Deși rezultatele studiului sunt promițătoare, acesta are și limitări evidente, cum sunt inițierea tratamentului cu GS-5806 foarte curând după contactarea infecției și diferențele de tratament între adulți și copii, principalele victime ale virusului sincițial respirator. Prin urmare, autorii studiului recomandă testarea eficacității clinice a GS-5806 în cazuri de infecție naturală, precum și examinarea efectului său asupra apariției tulpinilor virale rezistente.


Sursa: The New England Journal of Medicine
Web:http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1401184?query=featured_home&