Studiul GFPC 10.02: tratamentul secvenţial cu erlotinib şi docetaxel versus docetaxel la pacienţii cu NSCLC, după eşecul chimioterapiei de primă linie


Administrarea concomitentă de erlotinib cu chimioterapia standard nu pare să îmbunătăţească supravieţuirea pacienţilor cu NSCLC, însă studiile preliminare sugerează faptul că administrarea secvenţială ar putea fi eficientă. În acest context, obiectivul studiului de faţă a fost de a evalua eficienţa şi tolerabilitatea administrării secvenţiale de a doua linie a erlotinib şi docetaxel în formele avansate de NSCLC.

În acest studiu de fază II, pacienţii cu forme avansate de NSCLC, cu EGFR de tip sălbatic sau necunoscut, PS 0-2, la care chimioterapia iniţială bazată pe cisplatin a eşuat, au fost randomizaţi pentru a primi tratament secvenţial cu erlotinib 150mg/zi (zilele 2-16) + docetaxel (75mg/m2 z1) (braţul ED) sau numai docetaxel (75mg/m2 z1) (braţul D) (ciclu de 21 zile). Obiectivul principal a fost rata de supravieţuire în absenţa progresiei bolii la 15 săptămâni (PFS 15). Obiectivele secundare au inclus PFS, supravieţuirea generală (OS), rata de răspuns general (ORR) şi tolerabilitatea. Pe baza unui model optim Simon în două etape, strategia ED a fost respinsă dacă obiectivul principal a fost sub 33/66 de pacienţi, la finalul celor două etape Simon.


În cadrul studiului au fost randomizaţi 147 de pacienţi (vârstă medie: 60±8 ani, PS 0/1/2: 44/83/20 pacienţi; sex masculin: 78%). Strategia ED a fost respinsă, cu numai 18 din 73 pacienţi, atingând PFS 15 în braţul ED la finalul etapei 2, şi 17 din 74 pacienţi în braţul D. În braţele ED şi respectiv D, PFS medie a fost de 2,2 şi 2,5 luni, iar OS medie a fost de 6,5 şi 8,3 luni.


În concluzie, administrarea secvenţială de erlotinib şi docetaxel nu a fost mai eficientă decât administrarea numai de docetaxel ca tratament de a doua linie pentru formele avansate de NSCLC cu status de tip sălbatic sau necunoscut al EGFR.


Sursa:
Randomized open-label non-comparative multicenter phase II trial of sequential erlotinib and docetaxel versus docetaxel alone in patients with non-small-cell lung cancer after failure of first-line chemotherapy: GFPC 10.02 study.
Auliac JB, Chouaid C, Greiller L, Monnet I, Le Caer H, Falchero L, Corre R, Descourt R, Bota S, Berard H, Schott R, Bizieux A, Fournel P, Labrunie A, Marin B, Vergnenegre A; the GFPC team. Lung Cancer. 2014 Jul 17. pii: S0169-5002(14)00306-7. doi: 10.1016/j.lungcan.2014.07.006.