Inhibitorii orali de tirozin-kinază ai receptorului factorului de creştere epidermală pentru tratamentul cancerului pulmonar fără celule mici: farmacocinetică şi interacţiuni medicamentoase


Dezvoltarea de inhibitori activi orali ai EGFR a condus la noi opţiuni de tratament pentru NSCLC. Pacienţii cu mutaţii activante ale genei EGFR prezintă sensibilitate şi beneficiu clinic la tratamentul cu EGFR-TKl. EGFR-TKl reversibili de prima generaţie ATP-competitivi, gefitinib şi erlotinib, sunt eficienţi în terapia de prima sau a doua linie, sau în tratamentul de întreţinere. În ciuda beneficiului iniţial, majoritatea pacienţilor dezvoltă rezistenţă în decurs de un an, 50–60% dintre cazuri fiind corelate cu apariţia unei mutaţii de tip gatekeeper a T790M.

EGFR-TKl mai noi, ireversibili – afatinib şi dacomitinib – se leagă covalent şi inhibă multipli receptori ai familiei ErbB (EGFR, HER2 şi HER4).

Aceşti agenţi au fost evaluaţi în principal pentru tratamentul de primă linie, dar totodată şi în stabilirea rezistenţei dobândite la EGFR-TKl de primă generaţie. Afatinib este primul blocant al familiei ErbB aprobat pentru pacienţii cu NSCLC cu mutaţii activante ale EGFR; dacomitinib se află în fazele finale ale dezvoltării clinice.*

Inhibitorii de EGFR mutant-selectivi (AZD9291, CO-1686, HM61713) care ţintesc în mod specific mutaţia de rezistenţă T790M se află în faze iniţiale de dezvoltare.

EGFR-TKI diferă din punct de vedere al kinazelor ţintă, al reversibilităţii legării de receptorul EGFR, al farmacocineticii şi al potenţialului de interacţiuni medicamentoase. Pentru clinician însă, aceste diferenţe sunt relevante din punct de vedere al pacienţilor cu NSCLC şi care beneficiază de o polimedicaţie, precum şi din perspectiva strategiilor de combinare a medicamentelor anticanceroase inovatoare.


*Dacomitinib nu si-a atins obiectivele principale in doua studii asupra cancerului pulmonar in stadiu avansat

Sursa:
Peters S et al. Oral epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitors for the treatment of non-small cell lung cancer: Comparative pharmacokinetics and drug–drug interactions. Cancer Treat Rev (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.ctrv.2014.06.010