Meta-analiză: tratamentele pentru NSCLC cu mutaţie EGFR pozitivă


Afatinib, gefitinib, erlotinib

Până în prezent nu există studii clinice randomizate de tip comparaţie directă care să ofere dovezi privitoare la eficienţa afatinib în comparaţie cu inhibitorii reversibili de tirozin-kinază (TKI), gefitinib şi erlotinib, pentru tratamentul de primă linie al NSCLC cu mutaţie EGFR pozitivă. Aceste informaţii pot fi însă obţinute indirect folosind metode statistice. Prezenta meta-analiză în reţea (NMA) evaluează deci efectele terapeutice relative ale afatinib, gefitinib şi erlotinib în absenţa datelor comparative directe.


O revizuire sistematică a identificat toate studiile clinice randomizate relevante (RCT) realizate asupra pacienţilor cu forme local avansate sau metastatice de NSCLC trataţi cu gefitinib, erlotinib sau afatinib drept comparator.

Studiile identificate de revizuirea sistematică au fost evaluate iniţial în conformitate cu următoarele criterii de includere:


  • Populaţia de pacienţi: NSCLC local avansat sau metastatic
  • Intervenţie/Comparator: Chimioterapie sau terapie ţintită
  • Obiective: Supravieţuirea generală (OS), supravieţuirea în absenţa progresiei bolii (PFS)
  • Tipul de studiu: RCT, revizuiri sistematice ale literaturii şi meta-analize

Pentru PFS, rezultatele NMA arată că afatinib are cea mai mare probabilitate de a fi cel mai bun tratament atât pentru populaţia cu intenţie de tratament (80%), cât şi pentru subgrupul cu mutaţie comună (94%). NMA sugerează faptul că afatinib asigură rezultate superioare din punct de vedere al PFS în comparaţie cu combinaţiile de pemetrexed cu cisplatin şi gemcitabină cu cisplatin, atât pentru populaţia ITT, cât şi pentru cele mai frecvente (comune) mutaţii EGFR. Aceste rezultate sunt concordante cu cele obţinute în studiile clinice LUX-Lung 3 şi LUX-Lung 6.

NMA indică de asemenea o tendinţă consecventă a rezultatelor superioare pentru PFS obţinute cu afatinib în comparaţie cu gefitinib şi erlotinib. Există posibilitatea ca diferenţele observate între populaţiile de pacienţi şi criteriile de includere să fi influenţat rezultatele.

Luând în considerare imaturitatea datelor privitoare la OS pentru afatinib, rezultatele NMA indică o tendinţă favorabilă pentru afatinib versus chimioterapie şi TKI ireversibili. De asemenea, afatinib are cea mai mare probabilitate estimată de a fi cel mai bun tratament din punct de vedere al OS (43%).

 

Sursa:
Fonseca T, Lungershausen J, Wallenstein G, Stammberger U, Bertwistle D, Griebsch I. Treatments for EGFR mutation-positive Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC): A Network Meta-Analysis. ISPOR 16th Annual European Congress, 2-6 November 2013, Dublin, Ireland.