Ramucirumab îmbunătățește supraviețuirea pacienților cu cancer pulmonar


Studiul REVEL arată că ramucirumab, un nou medicament antiangiogenic, aduce o îmbunătățire, ce-i drept modestă, a supraviețuirii, în tratamentul de linia a doua a cancerului pulmonar cu celule non-mici. Supraviețuirea globală, dar și supraviețuirea medie fără progresia bolii au fost superioare în grupul care a fost randomizat pentru a primi ramucirumab decât în grupul placebo, cu o reducere a riscului de mortalitate de 14% și o reducere de 24% a riscului de progresie tumorală.

Ramucirumab, un nou medicament antiangiogenic a adus o îmbunătățire, ce-i drept modestă, a supraviețuirii, în tratamentul de linia a doua a cancerului pulmonar cu celule non-mici.


Noul medicament a fost evaluat în studiul REVEL, care a înrolat 1253 de pacienți cu cancer pulmonar cu celule non-mici în stadiul IV, recidivat în ciuda chimioterapiei cu docetaxel în doza de 75 mg/m². Pacienții au fost randomizați pentru a primi ramucirumab 10 mg/kg sau placebo în ziua 1 a unui ciclu de 21 zile, până la progresia bolii, toxicitate inacceptabilă, sau deces.


Obiectivul primar, supraviețuirea globală a fost superioară în grupul care a primit ramucirumab decât în grupul placebo (10,5 versus 9,1 luni; risc relativ 0,857), determinând o reducere a riscului de mortalitate de 14% (p =0,0235). Supraviețuirea medie fără progresia bolii a fost, de asemenea, mai îndelungată în grupul tratat cu ramucirumab (4,5 versus 3,0, risc relativ, 0,762), cu o reducere de 24% a riscului de progresie tumorală (p <0,0001).


Sursa: 2014 Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology(ASCO)


http://abstracts.asco.org/144/AbstView_144_126433.html