Calitatea vieţii în timpul chimioterapiei la pacienţii cu cancer pulmonar: rezultate pentru diferite linii de tratament


Pentru majoritatea pacienţilor cu cancer pulmonar diagnosticul este stabilit într-un stadiu avansat de boală şi aceştia primesc în mod predominant tratament paliativ, care constă din ce în ce mai mult din câteva linii de chimioterapie. Cercetarea de faţă are în vedere calitatea vieţii (QOL) pacienţilor, scopul acesteia fiind de a se dobândi mai multe cunoştinţe privitoare la QOL în timpul şi între mai multe linii de chimioterapie. Aceasta include pacienţi cu terapie (neo)adjuvantă de până la cel puţin a treia linie chimioterapică paliativă.

În acest studiu, pacienţii cu cancer pulmonar care primeau tratament chimioterapic în regim ambulator la Spitalul Regional din Kufstein au completat o versiune electronică a chestionarului EORTC QLQ-C30. Pentru analiza statistică au fost folosite modele liniare mixte.

În studiu au fost incluşi 187 pacienţi; în mod surprinzător, indiferent de linia de chimioterapie, pacienţii au raportat scoruri QOL stabile în timpul tratamentului. Niciuna dintre ratele de modificare calculate lunar nu au atins pragul semnificaţiei statistice (cu referire la ghidurile în vigoare care cuantifică o modificare mică semnificativă clinic ca având 5 până la 10 puncte). În conformitate cu linia de tratament, chimioterapia paliativă de cel puţin a treia linie a fost asociată cu cele mai reduse scoruri ale QOL, în timp ce pacienţii care au primit chimioterapie paliativă (neo)adjuvantă sau de prima linie au raportat QOL comparabile.

Rezultatul esenţial al acestui studiu este că toate aspectele privitoare la QOL ale chestionarului EORTC QLQ-C30 au rămas nemodificate în timpul fiecărei linii de chimioterapie, în cazul unei populaţii neselectate de pacienţi cu cancer pulmonar.

Între liniile de tratament au fost identificate diferenţe pronunţate, fapt indicând că liniile de chimioterapie târzii sunt asociate cu deteriorări mai pronunţate ale QOL. Este posibil ca aceste modificări ale QOL să nu fie corelate în primul rând cu tratamentul, ci mai curând să se refere la deteriorări secundare progresiei bolii şi să fie totodată în mod parţial o consecinţă a terapiilor anterioare.

 

Sursa:

L M Wintner, J M Giesinger, A Zabernigg, M Sztankay, V Meraner, G Pall, W Hilbe, B Holzner. Quality of life during chemotherapy in lung cancer patients: results across different treatment lines. www.bjcancer.com. DOI:10.1038/bjc.2013.585