Beneficiul afatinib privitor la simptomatologie şi calitatea vieţii pacienţilor cu forme avansate de cancer pulmonar fără celule mici trataţi anterior cu erlotinib sau gefitinib. Rezultatele unui studiu randomizat de fază IIb/III (LUX-Lung 1)


Beneficiul produs de afatinib (blocant ireversibil al familiei ErbB) asupra simptomatologiei raportate de pacienţi şi asupra calităţii vieţii corelate cu starea de sănătate (HRQoL) au fost investigate în cadrul studiului randomizat, dublu orb, de fază IIb/III LUX-Lung 1.

Pentru acest studiu au fost randomizaţi 585 de pacienţi cu adenocarcinom pulmonar (stadiul IIIb/IV), care au prezentat progresie a bolii după chimioterapie (1–2 linii) şi dupa un tratament de cel puţin 12 săptămâni cu erlotinib sau gefitinib. Randomizarea s-a realizat după un model 2:1, pacienţii urmând să primească fie afatinib plus cea mai bună îngrijire suportivă (BSC), fie placebo plus BSC. Beneficiile din punct de vedere al simptomatologiei şi al HRQoL au fost măsurate utilizând chestionarele specifice pentru cancer pulmonar ale Organizaţiei Europene pentru Cercetare şi Tratament al Cancerului, QLQ-C30/LC13 şi EuroQol (EQ-5D). Simptomele corelate cu cancerul pulmonar fără celule mici (tuse, dispnee şi durere) au fost prespecificate utilizând trei analize pre-planificate (procentul de pacienţi cu boală agravată/ameliorată/stabilă, modificările de scor în timp şi durata până la deteriorarea scorurilor).

În comparaţie cu pacienţii trataţi cu placebo, o proporţie semnificativ mai mare de pacienţi trataţi cu afatinib a prezentat o ameliorare a tusei (p < 0,0001), dispneei (p = 0,006) şi a durerii (p < 0,0001).

De asemenea, în timp, afatinib a îmbunătăţit semnificativ scorurile medii pentru tuse (p < 0,0001), dispnee (p = 0,0161) şi durere (p = 0,0056), a întârziat semnificativ durata de timp până la deteriorare pentru tuse (p < 0,001) şi a demonstrat o tendinţă de întârziere a instalării dispneei (p = 0,170) şi durerii (p = 0,287). În concordanţă cu profilul de evenimente adverse ale afatinib, o proporţie semnificativ mai mare (p < 0,05) de pacienţi trataţi cu afatinib a prezentat o agravare a scaunelor diareice, leziuni la nivelul cavităţii bucale, disfagie şi modificări ale apetitului. Cu toate acestea, în comparaţie cu placebo, afatinib a îmbunătăţit semnificativ (p < 0,05) QoL evaluat cu ajutorul chestionarului EQ-5D şi starea de sănătate globală/QoL, funcţiile fizice şi fatigabilitatea, care au fost evaluate cu ajutorul chestionarelor Organizaţiei Europene pentru Cercetare şi Tratament al Cancerului.

În concluzie, în studiul LUX-Lung 1, adăugarea de afatinib a ameliorat semnificativ simptomele corelate cu cancerul pulmonar fără celule mici (tuse, dispnee şi durere), fatigabilitatea, funcţiile fizice şi HRQoL şi a crescut semnificativ durata de timp până la agravarea tusei.

 

Sursa:

Vera Hirsh, MD, Jacques Cadranel, MD, Xiuyu Julie Cong, PhD, Diane Fairclough, DrPH, Henrik W. Finnern, MSc, Robert M. Lorence, MD, PhD, Vince A. Miller, MD, Michael Palmer, PhD, James Chih-Hsin Yang, MD. Symptom and Quality of Life Benefit of Afatinib in Advanced Non–Small-Cell Lung Cancer Patients Previously Treated with Erlotinib or Gefitinib. Results of a Randomized Phase IIb/III Trial (LUX-Lung 1). J Thorac Oncol. 2013;8: 229–237. ISSN: 1556-0864/12/0802-229