Controlul simptomelor şi calitatea vieţii în LUX-Lung 3: Studiu de fază III asupra tratamentului cu afatinib sau cisplatin/pemetrexed la pacienţii cu forme avansate de adenocarcinom pulmonar cu mutaţii ale EGFR


În acest studiu randomizat de fază III asupra tratamentului cu afatinib sau cisplatin/pemetrexed au fost investigate beneficiile obţinute din punct de vedere al simptomelor raportate de pacienţi şi al calităţii vieţii (QoL) corelate cu starea de sănătate.

345 de pecienţi cu forme avansate de adenocarcinom pulmonar cu mutaţie pozitivă a receptorului factorului de creştere epidermală (EGFR) au fost alocaţi în mod aleator în proporţie de 2:1 pentru a primi afatinib 40 mg pe zi sau până la şase cicluri de cisplatin/pemetrexed. Simptomele cancerului pulmonar şi QoL corelată cu starea de sănătate au fost evaluate la fiecare 21 de zile până la progresia bolii, utilizându-se chestionarul de calitate a vieţii C30 al Organizaţiei Europene pentru Cercetare şi Tratament în Cancer şi chestionarul 13 pentru Cancer pulmonar. Analizele pentru tuse, dispnee şi durere au fost preplanificate, incluzându-se aici procentul de pacienţi care au prezentat ameliorări sub terapie, durata de timp până la deteriorarea simptomatică şi modificările de simptomatologie în timp.

Complianţa la chestionare a fost crescută. În comparaţie cu chimioterapia, afatinib a crescut semnificativ durata de timp până la deteriorare pentru tuse (indice de risc [HR], 0,60; 95% CI, 0,41 – 0,87; P < 0,007) şi dispnee (HR, 0,68; 95% CI, 0,50 – 0,93; P < 0,015), nu însă şi pentru durere (HR, 0,83; 95% CI, 0,62 – 1,10; P < 0,19). Mai mulţi pacienţi dintre cei trataţi cu afatinib (64%) în comparaţie cu cei care au primit chimioterapie (50%) au prezentat îmbunătăţiri ale scorurilor pentru dispnee (P < 0,010). Diferenţele în timp în ceea ce priveşte scorurile medii au favorizat în mod semnificativ tratamentul cu afatinib în comparaţie cu cel chimioterapic, pentru tuse (P < 0,001) şi dispnee (P < 0,001). Comparativ cu chimioterapia, afatinib a demonstrat în timp scoruri medii semnificativ mai bune din punct de vedere al stării generale de sănătate /QoL (P <0,015) şi al capacităţilor fizice (P <0,001), al funcţiilor de rol (P <0,004) şi cognitivă (P <0,007). Oboseala şi greaţa au fost mai severe în cazul tratamentului chimioterapic, în timp ce diareea, disfagia şi leziunile bucale au fost mai severe în cazul tratamentului cu afatinib (toate P <0,01).

În concluzie, la pacienţii cu adenocarcinom pulmonar cu mutaţii EGFR, tratamentul de primă linie cu afatinib a fost asociat cu un control mai bun al tusei şi dispneei în comparaţie cu chimioterapia, deşi diareea, disfagia şi leziunile bucale au fost mai severe. Totodată, în timp, starea generală de sănătate/QoL a fost mai mult îmbunătăţită cu afatinib decât cu ajutorul chimioterapiei.

 

Sursa:

James Chih-Hsin Yang, Vera Hirsh, Martin Schuler, Nobuyuki Yamamoto, Kenneth J. O’Byrne, Tony S.K. Mok, Victoria Zazulina, Mehdi Shahidi, Juliane Lungershausen, Dan Massey, Michael Palmer, Lecia V. Sequist. Symptom Control and Quality of Life in LUX-Lung 3: A Phase III Study of Afatinib or Cisplatin/Pemetrexed in Patients With Advanced Lung Adenocarcinoma With EGFR Mutations. J Clin Oncol 31:3342-3350. DOI: 10.1200/JCO.2012.46.1764