Nintedanib: studiile LUME-Lung 1 şi 2


Două studii de fază III independente şi multicentrice au evaluat tratamentul cu nintedanib în combinaţie fie cu docetaxel sau pemetrexed la pacienţii cu forme avansate sau recurente de NSCLC la care chimioterapia de primă linie a eşuat.

Nintedanib este un triplu inhibitor angiokinazic al VEGF1–3, PDGF-a şi b, şi FGFR1–3, cu administrare orală, care a demonstrat o activitate anti-tumorală şi antiangiogenică substanţială în experimentele preclinice şi în studiile clinice de fază I/II la pacienţii cu cancer pulmonar fără celule mici (NSCLC). Nintedanib este primul agent antiangiogenic care a demonstrat un beneficiu pentru supravieţuire în tratamentul de a doua linie al pacienţilor cu forme de adenocarcinom de NSCLC în raport cu un comparator activ.


Studiul LUME-Lung 1 (n=1314)  a evaluat tratamentul cu nintedanib (200 mg de două ori pe zi; zilele 2–21) plus docetaxel (75 mg/m2 la fiecare 21 de zile) versus docetaxel administrat in monoterapie la pacienţii cu NSCLC de stadiu III/IV sau recurent, cu orice fel de histologie. Nintedanib plus docetaxel a îmbunătăţit semnificativ supravieţuirea în absenţa progresiei (PFS) bolii, în comparaţie cu administrarea doar de docetaxel, indiferent de histologie (HR 0,79, 95% CI 0,68–92; 3,4 luni versus 2,7 luni; p<0,002 ). În testarea ierarhică pentru punctul final secundar cheie – supravieţuirea generală, a existat o îmbunătăţire semnificativă la pacienţii cu adenocarcinom (HR 0,83, 95% CI 0,70–99; 12,6 luni versus 10,3 luni; p<0,036 ), cea mai mare îmbunătăţire fiind observată la pacienţii care au început tratamentul cu nintedanib la mai putin de 9 luni de la  iniţierea terapiei de primă linie – pacientii care au progresat rapid dupa tratamentul de linia întâi (HR 0,75, 95% CI 0,60–92; 10,9 luni versus 7,9 luni; p<0,036 ). În plus, a existat o tendinţă în favoarea unei supravieţuiri generale crescute pentru toate tipurile histologice (10,1 luni versus 9,1 luni; p<0,272 ). Incidenţa evenimentelor adverse de grad minim 3 a fost de 71,3% versus 64,3%, cele mai frecvente evenimente adverse fiind diareea (42,3% versus 21,8%) şi creşterile reversibile de alanin-aminotransferază (28,5% versus 8,4%).In acest moment, pe baza rezultatelor din Lume Lung 1 nintedanib este submis pentru inregistrare catre EMA, pentru pacientii cu histologie de adenocarcinom, decizia autoritatii fiind asteptata pe parcursul lunii octombrie 2014.

LUME-Lung 2 (n=713 ) a evaluat tratamentul cu nintedanib (200 mg administrat de două ori pe zi; zilele 2–21) plus pemetrexed (500 mg/m2 la fiecare 21 de zile) versus administrarea doar de pemetrexed la pacienţii cu NSCLC non-scuamos. Comitetul de monitorizare a datelor a concluzionat că probabilitatea îndeplinirii obiectivului principal (PFS cu revizuire centrală) este mică, deşi nu au existat preocupări privitoare la siguranţă. Fapt interesant, analiza ulterioară (n=713 ; înrolare planificată n=1111 ) a demonstrat că obiectivul principal privitor la PFS cu revizuire centrală a fost îndeplinit chiar dacă studiul a fost oprit în mod prematur. Nintedanib plus pemetrexed au îmbunătăţit semnificativ PFS (HR 0,83, 95% CI 0,70–99; 4,4 luni versus 3,6 luni; p<0,04 ), dar nu şi supravieţuirea generală, în comparaţie cu administrarea doar de pemetrexed. Fapt notabil, incidenţele hipertensiunii, sângerărilor şi tromboembolismului, ca evenimente adverse de grad minim 3, au fost similare între braţele de tratament.


Surse:


1. Reck M, Kaiser R, Mellemgaard A, et al. Nintedanib (BIBF 1120) plus docetaxel in NSCLC patients progressing after one prior chemotherapy regimen: results of Lume-Lung 1, a randomized, double-blind, phase III trial. J Clin Oncol 2013; 31: LBA8011.
2. Hanna NH, Kaiser R, Sullivan RN, et al. Lume-lung 2: a multicenter, randomized, double-blind, phase III study of nintedanib plus pemetrexed versus placebo plus pemetrexed in patients with advanced nonsquamous non-small cell lung cancer (NSCLC) after failure of first-line chemotherapy. J Clin Oncol 2013; 31: 8034.