Intermedina inhibă remodelarea vasculară pulmonară hipoxică și previne hipertensiunea arterială pulmonară


Tratamentul cu intermedină atenuează remodelarea vasculară pulmonară hipoxică și, astfel, previne hipertensiunea arterială pulmonară, în principal prin inhibarea proliferării celulelor musculare netede din peretele arterei pulmonare.

Promovarea apoptozei acestora poate contribui, de asemenea, la efectul inhibitor al intermedinei. Un studiu recent revelează două dintre posibilele mecanisme de acțiune ale acesteia: activarea căii L-arginină-NO și a căii apoptotice de stres a reticulului endoplasmatic.


Remodelarea vasculară pulmonară hipoxică este o cauză majoră de hpertensiune arterială pulmonară (HAP), afecțiune dizabilitantă, cu opțiuni de tratament limitate. O echipă de cercetători chinezi a evaluat, pe un model animal, efectul intermedinei, peptid înrudit cu calcitonina, asupra remodelării vasculare pulmonare hipoxice.

Animalele de laborator au fost expuse la normoxie sau hipoxie ( ~10% O2), sau expuse la hipoxie și tratate cu intermedină (6,5 pg/șobolan/zi), timp de 4 săptămâni. Ulterior au fost analizate efectele administrării de intermedină asupra apariției hipertensiunii arteriale pulmonare hipoxice și a hipertrofiei ventriculului drept, asupra remodelării vasculare pulmonare, a proliferării și apoptozei celulelor musculare netede din peretele arterei pulmonare și a activarii căii oxid nitric L-arginină (NO) și căii apoptotice de stres a reticulului endoplasmatic.

Șobolanii expuși la hipoxie au dezvoltat hipertensiune arterială pulmonară și hipertrofie ventriculară dreaptă. Tratamentul cu intermedină a atenuat hipertensiunea arterială pulmonară și a împiedicat hipertrofia ventriculară. De asemenea, a inhibat remodelarea vasculară pulmonară hipoxică, fapt indicat de grosimea redusă a peretelui și lumenul cu diametru crescut al arteriolelor. Administrarea de intermedină a inhibat proliferarea celulelor musculare netede din peretele arterei pulmonare și a promovat apoptoza acestora. În plus, a crescut nivelul de NO în țesutul pulmonar și a îmbunătățit captarea L - argininei în țesuturile vasculare pulmonare. A crescut și nivelul GRP78 și GRP94, doi markeri majori de stres al reticulului endoplasmatic, și a crescut expresia caspazei-12, și ea specifică stresului reticulului endoplasmatic.

Aceste rezultate demonstrează că tratamentul cu intermedină atenuează remodelarea vasculară pulmonară hipoxică și, astfel, previne hipertensiunea arterială pulmonară, în principal prin inhibarea proliferării celulelor musculare netede din peretele arterei pulmonare. Promovarea apoptozei acestora poate contribui, de asemenea, la efectul inhibitor al intermedinei. Activarea căii L-arginină-NO și a căii apoptozei specifice de stres a reticulului endoplasmatic sunt două dintre mecanismele care ar putea contribui la efecte antiproliferative și proapoptotice ale intermedinei.


Sursa: Pulm Pharmacol & Therapeutics
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S109455391300134X