Studiu: perspective importante în ceea ce privește prevalența și schema de tratament pentru pacienții cu cancer pulmonar non-microcelular (NSCLC) cu mutații EGFR din Europa Centrală


Țările din Europa Centrală înregistrează cele mai crescute rate ale incidenței cancerului pulmonar, iar din acest motiv Boehringer Ingelheim a efectuat recent un studiu care a inclus pacienți cu carcinom pulmonar non-microcelular (NSCLC) din șase țări din această regiune a Europei.

Studiul observațional INSIGHT, care a fost efectuat în Polonia, Slovenia, Cehia, Slovacia, Ungaria și Austria, a fost realizat cu scopul de a evalua prevalența și tratamentul pacienților cu NSCLC ce prezintă mutații activatoare ale receptorului pentru factorul de creștere epidermal (EGFR) în practica clinică din Europa Centrală. 


În urma studiului, Conferința Mondială de Cancer Pulmonar (World Conference on Lung Cancer – WCLC) a acceptat trei abstracte care susțin rezultatele studiului, ce au oferit perspective importante privind tratamentul pacienților cu NSCLC din regiune, ce prezintă mutații EGFR pozitive. 


Primul abstract, Mutațiile EGFR la pacienții cu NSCLC din Europa Centrală: studiul observațional INSIGHT,  de Robert Pirker et al., abordează prevalența bolii în Europa Centrală [vezi Imaginea 1].
După cum este evidențiat de abstractul semnat de Pirker, studiul arată că prevalența bolii se încadrează în limitele de referință și respectă același nivel observat în Europa de Vest, ceea ce este foarte încurajator. Acest lucru susține atât informații care au fost până acum doar presupuse, nu și dovedite, dar și supozițiile despre boală făcute în literatura de specialitate. Studiul aduce dovezi concrete la ceea ce până acum au fost doar presupuneri în ceea ce privește regiunea Europa Centrală.   
EGFR Mutations
Al doilea abstract, Metode de testare a mutației EGFR în practica clinică din Europa Centrală: rezultate ale studiului observațional INSIGHT,de Wlodzimierz Olszewski et al., pune accentul pe patologia bolii. Concluzia abstractului este că „proiectul INSIGHT a demonstrat că testarea mutației EGFR la pacienții cu NSCLC prin intermediul uneia dintre modalitățile standard de testare, este implementată în centrele participante din Europa Centrală.”1 Acest aspect este important deoarece demonstrează că pacienții din Europa Centrală sunt testați în mod similar cu cei din Europa de Vest; iar metodologia folosită este în conformitate cu cea recomandată. 


Cel de-al treilea abstract, Strategii de tratament pentru pacienții din Europa Centrală cu NSCLC ce prezintă mutații EGFR pozitive: Rezultate ale studiului observațional INSIGHT, de Tanja Cufer et al., se concentrează pe tratamentul afecțiunii în Europa Centrală. Materialul evidențiază faptul că „studiul observațional INSIGHT a demonstrat că majoritatea pacienților cu NSCLC în stadiu avansat ce prezintă mutații EGFR pozitive au fost tratați cu inhibitori ai tirozin-kinazei EGFR, fie în prima sau în a doua linie de tratament.”2 [vezi Imaginea 2]. Acest lucru ne demonstrează că modul de tratament al afecțiunii corespunde așteptărilor noastre, lucru ce asigură comunitatea medicală de faptul că în centrele selectate, pacienții sunt tratați pe baza unor algoritmi moderni de tratament, specifici tipului de afecțiune pe care o au. Importanța studiului constă în faptul că acesta este, din punctul nostru de vedere, primul studiu observațional efectuat în Europa Centrală care a generat astfel de rezultate.


EGFR Treatment

Dr. Robert Pirker, Profesor de Medicină la Universitatea de Medicină din Viena, care a participat la elaborarea celor trei materiale, a declarat: „Studiul observațional INSIGHT ne-a oferit informații importante despre pacienții din Europa Centrală cu NSCLC ce prezintă mutații EGFR. Nu este un secret faptul că multe țări din Europa Centrală se confruntă cu numeroase obstacole în tratamentul afecțiunii. Fie că este vorba despre dificultăți în ceea ce privește compensarea ori disponibilitatea informațiilor, există încă loc pentru progres.”

„Cu toate acestea, rezultatele studiului observațional INSIGHT furnizează informații foarte importante de care avem nevoie și care sunt extrem de încurajatoare. Faptul că cifrele din regiune se încadrează în intervalele de referință din literatura de specialitate (fapt nedemonstrat până în prezent), precum și că testarea se desfășoară în centre selectate, iar tratamentul este cel standard, ne oferă o oarecare siguranță. Chiar dacă circumstanțele nu sunt asemănătoare celor din Europa de Vest, pacienții primesc tratament adecvat, fapt ce reprezintă un rezultat semnificativ al studiului.”


Boehringer Ingelheim, companie ce a susținut derularea studiului observațional INSIGHT, a primit recent aprobarea din partea EMA (Agenția Europeană a Medicamentului) pentru monoterapia cu medicamentul inovator GIOTRIF® (afatinib) pentru tratamentul pacienților adulți diagnosticați cu cancer pulmonar local avansat sau metastatic non-microcelular (NSCLC) ce prezintă mutații activatoare EGFR, care nu au fost supuși anterior tratamentului cu inhibitori de tirozin-kinază.


Dedicată cercetării și dezvoltării de medicamente biofarmaceutice și de molecule mici care acționează în interiorul celulelor cancerigene, Boehringer Ingelheim are în dezvoltare un portofoliu oncologic extins în ceea ce privește tratamentul cancerului pulmonar, al cancerului la cap și gât, precum și al celui ovarian, printre altele.


Cele trei abstracte ale studiului INSIGHT pot fi găsite la adresa: http://www.2013worldlungcancer.org/documents/WCLC2013-AbstractBook.pdf


  1. Olszewski et al.: EGFR mutation testing methods in clinical practice in Central Europe - findings from the INSIGHT observational study (WCLC 2013; abstract 1639)
  2. Cufer et al.: Treatment strategies in patients with EGFR mutation positive NSCLC in Central Europe (WCLC 2013; abstract 1640)