INOVAŢIE ÎN MEDICINĂ

Nanomedicamentele: în centrul atenției comunității științifice din Uniunea Europeană

nanomedicinaNanotehnologia cunoaşte o dezvoltare rapidă, având potenţialul de a asigura societăţii noastre o gamă largă de produse pentru a fi utilizate în diferite aplicaţii de tehnologie avansată. Mai exact, există aşteptări generale de a se realiza progrese semnificative în diferite aplicaţii medicale cu scopuri diagnostice şi terapeutice, inclusiv potenţialul administrării specifice a medicamentelor în cadrul terapiei anticanceroase. Cu toate acestea, în plus faţă de efectele benefice ale nanodispozitivelor aflate în curs de dezvoltare, trebuie luate în considerare şi potenţialele riscuri.


"Agenţia Europeană a Medicamentelor (EMA) a găzduit primul workshop ştiinţific internaţional dedicat nanomedicamentelor, cei 200 de invitați discutând despre beneficiile şi provocările aplicării nanotehnologiilor în domeniul medicamentelor. Printre cei 200 de participanţi s-au numărat și reprezentanţi ai organizaţiilor de pacienţi, ai organizaţiilor specialiştilor din domeniul sanitar, academicieni, reprezentanţi ai organismelor de reglementare şi ai industriei farmaceutice.

Participanţii workshop-ului au icirc;mpărtăşit experienţe, au analizat nanomedicamentele existente şi în curs de dezvoltare şi au discutat un număr de aspecte specifice, inclusiv caracterizarea, biodistribuţia şi interacţiunile nanomedicamentelor cu sistemele biologice, pentru a identifica decalajele privitoare la cunoştinţele ştiinţifice şi pentru a asigura o pregătire a cadrului evaluării viitoarelor nanomedicamente.

Nanotehnologiile au un potenţial amplu şi doar parţial exploatat de dezvoltare a medicamentelor. Ele asigură scopul nano-sistemelor produse prin inginerie care ar putea conduce la un spectru de funcţii utile cum ar fi o livrare mai precisă a medicamentelor, funcţii diagnostice/terapeutice combinate rafinate, matrice şi structuri de suport pentru medicamente cu funcţie regenerativă. Printre acestea sunt incluse formule lipozomale, nanoparticule şi polimeri/conjugate, în principal corelate cu agenţii antiinfecţioşi, antineoplazici şi imunomodulatori.

Apariţia de noi agenţi terapeutici, de tipul nanomedicamentelor, ridică întrebări referitoare la existenţa unei expertize adecvate a reprezentanţilor organismelor de reglementare, luând în considerare că evaluarea nanomedicamentelor existente a asigurat o experienţă valoroasă în examinarea anumitor aspecte ale nanomedicamentelor în curs de dezvoltare.

Provocările ştiinţifice apar consecutiv limitărilor metodelor de testare curente şi fiabilităţii necunoscute a celor noi, ca urmare a „nanodimensiunilor” şi a comportamentului unic al acestor nano-sisteme în structurile biologice.

Vor fi necesare cercetări ştiinţifice viitoare pentru a se asigura baza ştiinţifică pentru o evaluare adecvată a calităţii, siguranţei şi eficacităţii nanomedicamentelor care vor apărea pe piaţă. "