Administrarea concomitentă de macrolide poate crește toxicitatea statinelor


La adulții de vârsta a treia, prescrierea de claritromicină sau eritromicină crește riscul de toxicitate a statinelor care sunt metabolizate de izoenzima 3A4 a citocromului P450. Într-un studiu populațional de cohortă, folosirea acestor antibiotice a fost asociată cu dublarea riscului de spitalizare cu rabdomioliză, cu creșterea riscului de leziuni renale acute și a mortalității din orice cauză. Autorii studiului subliniază necesitatea măsurilor preventive, cum ar fi utilizarea unui antibiotic care nu afectează calea de metabolizare a statinelor sau, în caz contrar, întreruperea administrării statinei pe durata antibioterapiei și monitorizarea reacțiilor adverse.

Unele macrolide, cum sunt claritromicina și eritromicina, inhibă activitatea izoenzimei 3A4 a citocromului P450 (CYP3A4), care este responsabilă de metabolizarea statinelor. Astfel, în timpul tratamentului cu aceste antibiotice, crește concentrația sangvină a statinelor, ceea ce i-a făcut pe cercetători să se întrebe dacă nu cumva combinația celor două clase de medicamente implică un risc crescut de toxicitate. Acestă ipoteză a fost testată într-un studiu populațional de cohortă care a implicat peste 75.000 de locuitori din Ontario, cu vârsta de peste 65 de ani, utilizatori cronici de statine, cărora li s-a administrat claritromicină (n = 72591) sau eritromicină (n = 3267). Lotul martor a fost constituit din 68478 de pacienți vârstnici, în tratament cronic cu statine care, pentru infecții similare, primiseră azitromicină, antibiotic ce nu influențează activitatea CYP3A4. Obiectivul principal al studiului a fost spitalizarea pentru rabdomioliză, în termen de 30 zile de la inițierea terapiei antimicrobiene.

Cea mai frecvent prescrisă statină a fost atorvastatina (73%), urmată de simvastatină și lovastatină. Comparativ cu administrarea de azitromicină, folosirea claritromicinei sau eritromicinei în timpul terapiei cu o statină a fost asociată cu un risc mai mare de spitalizare cu rabdomioliză. Creșterea absolută a riscului a fost de 0,02% (CI, 95%), cu un risc relativ de 2,17 (CI, 95%). În plus, a crescut riscul de leziuni renale acute (creșterea absolută a riscului 1,26%, cu un risc relativ de 1,78) și, de asemenea, s-a înregistrat o creștere a mortalității din orice cauză (creștere absolută riscului de 0,25% și riscul relativ 1,56).

Autorii studiului sugerează că, atunci când se prescrie claritromicină sau eritromicină la pacienții tratați cu statine, ar trebui să fie luate în considerație măsurile preventive, cum ar fi încetarea administrării statinei pe durata tratamentului cu antibiotice, monitorizarea evenimentelor adverse, sau utilizarea unui alt antibiotic, care nu afectează calea de metabolizare a statinelor.

Sursa: Annals of Internal Medicine

http://annals.org/article.aspx?articleid=1696644