ONCOLOGIE

Gestionarea eficientă a sângelui și a componentelor din sânge


Sângele este o resursă prețioasă, salvatoare de vieți și, totuși, disponibilă într-o cantitate mult mai mică decât cererea. În mare măsură provine de la donatori voluntari, care trebuie să aibă certitudinea că prețiosul dar este utilizat cu atenție și eficiență maximă. De asemenea, pacienții au nevoie de asigurări că sângele este sigur, disponibil și utilizat doar atunci când este necesar. În plus, costul furnizării componentelor sangvine a înregistrat o creștere marcată în uluimii ani, ca urmare a noilor cerințe de siguranță. De exemplu, în Franța, costul total al componentelor sangvine a crescut cu 37% între anii 1998 și 2008. Costul pe cap de locuitor din Franța a fost de 6,8 € în 1999, ajungând la 8,8 € în anul 2008

Studii în mai multe țări europene arată că, deși principarii beneficiari ai transfuziilor sunt pacienții supuși intervențiilor chirurgicale și cei cu neoplazii, o proporție mare sunt utilizate pentru pacienți cu afecțiuni "medicale", de cele mai multe ori vârstnici, cu multiple diagnostice, intervenții și episoade de spitalizare.

Deși în multe cazuri utilitatea transfuziilor este incontestabilă, nu trebuie să uităm că acestea pot fi grevate de numeroase complicații, de la reacții hemolitice și alergice, la infecții virale și bacteriene. Luarea deciziei corecte într-o situație clinică impune evaluarea beneficiilor probabile pentru fiecare pacient în parte. În acest scop vă puteți servi de o listă de verificare simplă, care vă poate orienta rapid decizia de a transfuza sau nu:

- Ce îmbunătățire în starea clinică a pacientului îmi propun să realizez?

- Poate fi aceasta obținută fără transfuzie?

- Pot minimiza pierderea de sânge, pentru a evita nevoia de transfuzie?

- Există alte tratamente pe care le-aș putea administra înainte să solicit efectuarea unei transfuzii (cum ar fi înlocuirea intravenoasă de fuide, inotropele)?

- Care sunt indicațiile specifice clinice sau de laborator pentru transfuzie pentru acest pacient în acest moment?

- Care sunt riscurile de infecție sau alte evenimente adverse grave?

- Beneficiul transfuziei depășește riscurile?

- Dispunem de o persoană instruită care să intervină imediat în cazul în care apare o reacție acută la transfuzie?

- În cazul în care acest sânge ar fi pentru copilul meu sau pentru mine, aș accepta sau nu transfuzia?

 - Am înregistrat în fișa pacientului decizia și motivele mele pentru transfuzie?

Varianta integrală in ediția tiparită.