NEUROPATIE DIABETICA

Nu eşti singur! Fii parte din comunitatea noastră de neuropatie diabetică. Împreună putem face diferenţa!


Se estimează că diabetul zaharat afectează 4% din populația României. Studiile epidemiologice menționează că o persoană din trei are ca și complicație neuropatie diabetică periferică. Literatura de specialitate numește adesea neuropatia diabetică, complicația uitată a diabetului zaharat.

Câte forme de neuropatie diabetică sunt diagnosticate? Profesioniștii informați din domeniul medical știu că diagnosticul neuropatiei diabetic este dificil din cauza lipsei unor standarde acceptate pentru diagnostic. Prevalența  neuropatiei diabetice și implicațiile ei sociale și economice impun ca NeuroDiab - Societatea de Neuropatie Diabetică să fie activă în studiul acesteia.

Societatea de Neuropatie Diabetică are drept scop desfăşurarea de activităţi cu caracter medical, ştiinţific, de cercetare şi pregătire profesională în domeniul medical, de edificare, lărgire a bazei materiale ştiinţifice pentru dezvoltarea şi studiul neuropatiei diabetice în România, de promovare şi sprijinire a integrării României şi sub aspect medical în Uniunea Europeană, precum şi de furnizare de servicii medicale.

Membrii NeuroDiab – Societatea de Neuropatie Diabetica dorim ca persoanele cu diabet zaharat care sunt afectate de neuropatie diabetică să știe că suntem alături de ei în lupta cu această afecțiune. Credem că este important să construim legături între toți membrii acestei comunități (pacient, familia acestuia, diabetolog, neurolog, medic de familie, chirurg, psiholog, educator, etc) astfel încât să ne putem ajuta între noi prin schimburi de experiență și informații.Fondatorii Neurodiab sunt:
 • Prof. Dr. Ovidiu Băjenaru, Bucuresti (preşedinte onorific),
 • Prof. Dr. Nicolae Hâncu, Cluj Napoca (preşedinte onorific),
 • Prof. Dr. Amorin Popa, Oradea (preşedinte),
 • Conf. Dr. Ioan Vereşiu, Cluj Napoca (vicepreşedinte),
 • Dr. Tudor Lupescu, București (vicepreşedinte),
 • Dr. Florea Bogdan, Cluj Napoca (director ştiinţific),
 • Dr. Alin Știrban, Germania (membru),
 • Dr. Norina Gâvan, Cluj Napoca (secretar executiv),
 • Prof. Dr. Mariana Graur, Iași;
 • Conf. Dr. Rodica Bălaşa, Tg. Mureș;
 • Prof. Dr. Angelo Bulboacă, Cluj Napoca;
 • Prof. Dr. Dafin Mureşanu, Cluj Napoca;
 • Dr. Julieta Cristescu, București;
 • As. Univ. Dr. Eduard Catrina, București;
 • Prof. Dr. Maria Moţa, Craiova;
 • Şef de Lucrări Dr. Raluca Popescu, Iași;
 • Conf. Dr. Timar Romulus, Timișoara;
 • Dr. Paula Pavel, Cluj Napoca;
 • Farm. Dr. Fritz Worwag, Germania;
 • Dr. Ioana Mândruţă, Bucuresti;
 • Dr. Gabriela Creţeanu, Suceava;
 • Dr. Sisak Edith, Sf. Gheorghe;
 • Dr. Sanda Patrichi, Cluj Napoca;
 • Prof. Dr. Ioan Bocsan, Cluj Napoca;
 • Maria Mesaros, Turda.


Misiunea Neurodiab - Societatea de Neuropatie Diabetică:
 • Creşterea conştientizării problematicii neuropatiei diabetice;
 • Educarea publicului şi a furnizorilor de servicii medicale;
 • Sprijinirea pacienţilor prin crearea şi dezvoltarea unei platforme pentru informare, educare şi schimb de experienţe;
 • Îndemnarea legislaţiei, a agenţiilor guvernamentale şi a furnizorilor de servicii medicale de a oferi acoperire adecvată, grijă şi tratament pacienţilor cu neuropatie diabetică; Încurajarea găsirii de resurse, a cercetării pentru înţelegerea cauzelor neuropatiei diabetice, dezvoltarea de terapii cât mai eficiente.

Obiectivele Neurodiab:
 • Dezvoltarea continuă a cunoştinţelor şi practicii medicale în domeniul neuropatiei diabetice;
 • eintegrarea socială şi recâştigarea demnităţii personale, a persoanelor afectate de neuropatie diabetică;
 • Consilierea prin programe de educaţie medicală a cadrelor medicale (medici, asistenţi, psihologi) din domeniul neuropatiei diabetice;
 • Propuneri către forurile competente de măsuri legislative necesare pentru dezvoltarea activităţilor medicale în domeniul neuropatiei diabetice;
 • Organizarea de acţiuni publice în ţară şi străinătate, de educaţie, informare şi prezentare de realizări în domeniul neuropatiei diabetice;
 • Participarea societăţii şi a membrilor săi la acţiuni publice în ţară şi străinătate în domeniul medical;
 • Sprijinirea absolvenţilor de medicină cu pregătire în domeniul neuropatiei diabetice pentru accesul pe piaţa muncii în sectorul de stat şi privat;
 • Promovarea relaţiilor de colaborare cu facultăţile de medicină şi universităţi, din ţară şi străinătate în domeniul neuropatiei diabetice;
 • Organizarea de acţiuni de promovare a imaginii şi prestigiului pe plan naţional şi internaţional al activităţii medicale din România;
 • Dezvoltarea colaborării internaţionale cu organizaţii similare;
 • Sprijinirea învăţământului profesional prin organizarea de cursuri de iniţiere, calificare, recalificare, postcalificare, şi perfecţionarea calificării profesionale în domeniul neuropatiei diabetice;
 • Dezvoltarea profesională a furnizorilor de formare profesională în domeniul neuropatiei diabetice;
 • Urmărirea competenţei profesionale şi perfecţionarea pregătirii profesionale a persoanelor angajate în activitatea medicală de neuropatie diabetică, pe tot parcursul desfăşurării activităţii;
 • Îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice, formatorilor şi cercetătorilor în domeniul neuropatiei diabetice;
 • Dezvoltarea de reţele parteneriale şi acorduri de cooperare cu universităţi, cabinete medicale particulare, policlinici, spitale publice, laboratoare de cercetare, centre de cercetare la nivel regional, naţional şi transnaţional;
 • Colaborări cu persoane juridice, ONG-uri şi persoane fizice autorizate care doresc să sprijine în orice formă asociaţia, prin schimb de informaţii, publicaţii, afiliere etc;
 • Promovarea acţiunilor având drept scop finanţarea asociaţiei (sponsorizări din ţară şi străinătate);
 • Derularea de activităţi comerciale în scopul autofinanţării;
 • Oferirea de servicii medicale.


Lucrând împreună putem:
 • spori gradul de conștientizare în ceea ce privește neuropatia diabetică
 • asigura furnizarea de asistență corespunzătoare
 • promova dezvoltarea de terapii eficiente


Cum poți deveni membru al Societății de Neuropatie Diabetică


Poți deveni membru al Societății de Neuropatie Diabetică prin completarea formularului de înscriere și plata taxei de înscriere. Solicită formularul de înscriere la standul NeuroDiab sau pe email la secretariat@neurodiab.com. Taxa de înscriere este de 100 lei. Taxa de înscriere se plătește o singură dată.

Taxa anuală de membru este de 100 lei pentru medici specialiști / primari și de 50 lei pentru rezidenți.

Plata tuturor taxelor se face în contul Societății de Neuropatie Diabetică deschis la Banca Unicredit Țiriac:
IBAN RON: RO66 BACX 0000 0007 7498 8001


Îți mulțumim că te alături echipei noastre!

Varianta integrală in ediția tiparită.