VACCINOLOGIE

Supravegherea pneumococică: element cheie în alegerea optimă a vaccinurilor


Cel de-al cincilea workshop destinat supravegherii pneumologice, desfăşurat în perioada 3 – 5 iunie în Varşovia, Polonia, poate fi considerat una dintre manifestările de referinţă ale epidemiologiei europene din acest an

„Pneumococcal Surveillance Workshop” este un forum ştiinţific destinat discutării poziţiei curente şi a posibilităţilor viitoare în sfera bolilor pneumococice şi în ceea ce priveşte supravegherea lor în regiune, dorindu-se a se constitui într-o platformă pentru împărtăşirea experienţelor, conceptelor şi ideilor, având o amplă deschidere şi adresabilitate pediatrilor, infecţioniştilor, experţilor în vaccinare, microbiologilor şi epidemiologilor.

Această serie de întâlniri este centrată în jurul poziţiei OMS, care consideră că „povara generală a bolii pneumococice este dificil de măsurat în mod direct, însă există metode disponibile pentru a măsura povara bolii pneumococice invazive cu o acurateţe rezonabilă… ţările sunt încurajate să realizeze programe adecvate de supraveghere a bolii pneumococice pentru a stabili o cuantificare de referinţă a bolii şi pentru a monitoriza impactul vaccinării”.

Scopurile declarate ale workshop-ului au fost de a asigura suport metodologic şi educaţional pentru serotipare în laboratoarele de referinţă pentru infecţiile pneumococice din ţările din Europa Centrală şi de Est, Turcia, Israel şi India, de a împărtăşi experienţele de bună practică în supravegherea pneumococică, de a evalua diferenţele identificate de cele mai noi date de supraveghere pneumococică colectate şi raportate în regiunile implicate în perioada 2010 – 2011, de a analiza progresele obţinute în ceea ce priveşte implementarea programelor de supraveghere în ultimul an, precum şi de a cerceta cunoştinţele deficitare rămase şi a identifica strategii de dezvoltare suplimentară a supravegherii regionale în această privinţă.

S-a urmărit de asemenea înţelegerea schimbărilor care au avut loc în epidemiologia bolii pneumococice la nivel naţional şi a importanţei serotipurilor non-PCV-7 (cum este cazul 3, 6A, 19A) în bolile pneumococice şi asigurarea unui model raţional comprehensiv pentru alegerea vaccinului optim, în concordanţă cu situaţia epidemiologică specifică fiecărei ţări în parte şi nu în ultimul rând s-a încercat să se ofere informaţii referitoare la vaccinarea populaţiei adulte, într-o abordare similară celei privitoare la populaţia pediatrică.

Varianta integrală in ediția tiparită.