MEDICINA PERSONALIZATĂ

Tratament antiplachetar personalizat în funcție de testarea genetică


Se cunoaște faptul că prezența alelei CYP2C19*2 se asociază cu un risc crescut de reacții adverse majore la pacienții tratați cu clopidogrel după intervenţiile coronariene percutanate (PCI). Studii genetice retrospective au demonstrat că efectul prasugrelului şi ticagrelorului nu est afectat de alela CYP2C19*2.

Pentru a identifica purtătorii acestei variante genetice, s-a folosit un test genetic nou - punct de îngrijire (point of care), care clasifică indivizii ca homozigoți pentru alela de tip sălbatic (*1/*1), heterozigoți (*1/*2), sau homozigoți pentru alela *2 (* /*2). Rezultatele tratamentului antiplachetar individualizat în funcție de statutul de purtător al alelei CYP2C19*2 au fost evaluate printr-un studiu prospectiv, randomizat, în care au fost înrolaţi 200 de pacienţi care fuseseră supuși PCI pentru sindrom coronarian acut sau angină pectorală stabilă. Aceștia au fost repartizați aleatoriu pentru genotipare rapidă, sau pentru tratamentul standard. Purtătorilor alelei CYP2C19*2 li s-au administrat 10 mg prasugrel pe zi, în timp ce şi non-purtătorilor şi pacienţilor din grupul de tratament standard li s-au administrat 75 mg clopidogrel pe zi. Obiectivul principal al studiului l-a reprezentat proporţia de purtători ai CYP2C19*2 care au prezentat reactivitate plachetară mare sub tratament (valoarea unității de reactivitate P2Y12 mai mare de 234) după o săptămână de tratament antiplachetar dual.

187 pacienţi au rămas în studiu până la sfârșitul perioadei de urmărire (91 în grupul de genotipare rapidă, 96 în grupul de tratament standard), 23 de indivizi din fiecare grup prezentând cel puţin o alelă CYP2C19*2. Niciunul dintre cei 23 de purtători din grupul de genotipare rapidă nu a avut o valoare PRU mai mare de 234, la 7 zile, în comparaţie cu şapte (30%) indivizi din grupul de tratament standard. Sensibilitatea testului a fost de 100%, iar specificitatea de 99,3%.

În concluzie, identificarea prospectivă a stării de purtător al alelei CYP2C19*2 ar putea permite personalizarea tratamentului antiplachetar, făcând posibilă reducerea numărului de complicaţii cardiovasculare importante post PCI. În plus, testul de genotipare rapidă este sensibil și specific și se poate efectua facil, chiar la patul bolnavului.

Varianta integrală in ediția tiparită.