20 de ani de diabetologie modernă la Cluj-Napoca


În urmă cu 20 de ani, la data de 17 martie 1992, se deschidea Centrul Clinic de Diabet, Nutriţie, Boli Metabolice. De fapt tradiţia şi şcoala diabetologică Clujeană datează din 1963, când Profesorul Gligore Viorel înfiinţează Centrul Antidiabetic ce funcţiona în clădirea de pe strada Clinicilor nr. 2-4, cea care adăposteşte în prezent Centrul Clinic de Diabet, Nutriţie, Boli Metabolice. Încă de pe atunci, conceptul şi funcţionalitatea Centrului erau foarte moderne pentru perioada respectivă.
 
În perioada 1969-1992, priorităţile şi autorităţile acelor vremuri au decis modificarea destinaţiei clădirii şi mutarea Secţiei de Diabet în 4 saloane din cadrul Clinicii Medicale II. Ambulatorul de Diabet funcţiona cu un singur cabinet, condus de Dr. E. Bogdan, în cadrul Policlinicii.


În timp însă, prevalenţa crescută a bolilor metabolice şi a diabetului zaharat, recunoaşterea necesităţii unei abordări complexe, a unei intervenţii terapeutice structurate şi a unei monitorizări frecvente a persoanelor cu diabet, au impus o reorganizare a activităţii medicale în acest domeniu.  Demersurile susţinute ale Prof. Dr. N. Hâncu şi sprijinul autorităţilor au reuşit să redea specialităţii de diabet, nutriţie, boli metabolice, clădirea actuală care îi revenea de drept. Astfel că, data de 17 martie marchează de fapt 20 de ani de la renaşterea Centrului Clinic de Diabet, Nutriţie, Boli Metabolice. Renaşterea nu a reprezentat doar o mutare de sediu, ci organizarea unei unităţi medicale moderne care să ofere cadrul optim de îngrijire a persoanelor cu diabet zaharat şi patologie metabolică. De fapt aceasta a fost preocuparea majoră şi continuă a colectivului condus de prof. Dr. N. Hâncu, de a asigura calitatea actului medical. În permanenţă a existat dorinţa de cunoaştere, de perfecţionare, de preluare a celor mai noi date din experienţa internaţională şi de aplicare imediată a acestora în folosul pacienţilor.


La 20 de ani după reînfiinţarea Centrului Clinic de Diabet, Nutriţie, Boli Metabolice, există în evidenţă aproape 20.000 de persoane cu diabet zaharat care sunt urmărite în cele 6 cabinete ambulatorii ce acordă zilnic peste 180 consultaţii. În secţia cu paturi sunt spitalizaţi anual peste 1000 de pacienţi, mulţi dintre aceştia provenind din alte judeţe. Pe lângă modernizarea structurii Centrului, o atenţie deosebită s-a îndreptat spre asigurarea unui  management clinic complex prin organizarea unui Cabinet pentru îngrijirea piciorului diabetic, a unui Cabinet de Educaţie terapeutică pentru persoanele cu diabet şi formarea unei echipe specializate în insulinoterapia cu pompa de insulină, toate acestea fiind premiere naţionale.    


În mod firesc, calitatea actului medical şi expertiza în domeniu sunt strâns legate de Centrul Medical Universitar Clujean. Astfel că dezvoltarea Centrului Clinic de Diabet, Nutriţie, Boli Metabolice s-a realizat şi în direcţia formării unei puternice şcoli de diabetologie care a adus contribuţii majore la dezvoltarea specialităţii şi la modernizarea managementului clinic al bolilor metabolice. Astfel 53 specialişti de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice au fost formaţi în aceşti ani, ei activând cu succes în centre din ţară şi chiar din străinătate. Munca asiduă depusă de colectivul disciplinei a adus recunoaşterea acesteia, atât pe plan naţional, cât şi internaţional, nu puţine fiind manifestările şi comitetele ştiinţifice importante la care membrii colectivului  au fost solicitaţi ca experţi.  


După 20 de ani de performanţă, viitorul Centrului de Diabet de la Cluj prevede aceeaşi tendinţă de progres şi avangardism, de perfecţionare continuă, de dezvoltare complexă şi de asigurare a calităţii actului medical de specialitate.


Când un întreg colectiv colaborează şi funcţionează perfect în echipă nu este nevoie de nume, pentru că cei care le apreciază muncă, cunosc deja aceste nume. Acest lucru se datorează faptului că pe parcursul celor 20 de ani, Clinica de Diabet, Nutriţie, Boli Metabolice de la Cluj nu a făcut decât să răspândească „mai multă Cunoaştere şi Prietenie.”