CARDIOLOGIE

Evaluarea riscului cardiovascular la adulţii asimptomatici: noile ghiduri reflectă o abordare conservatoare

În tandem cu strategiile la nivel populaţional de a reduce incidenţa bolii cardiovasculare, există în prezent disponibile numeroase intervenţii eficiente menite a întârzia sau preveni evenimentele cardiovasculare la indivizii cu risc crescut; determinarea riscului individual este deci mai important decât oricând. Noul ghid al ACCF/AHA furnizează recomandări bazate pe rezultatele câtorva studii recente. Aceste ghiduri accentuează predominanţa factorilor de risc tradiţionali în determinarea prognosticului; autorii au identificat puţine dovezi pentru includerea factorilor de risc suplimentari în evaluarea riscului cardiovascular la indivizii asimptomatici.