BOLI INFECŢIOASE

Infecţiile recurente cu Clostridium difficile: introducerea fidaxomicinei

Fidaxomicina, un nou antibiotic macrociclic fără rezistenţă încrucişată cu alte antibiotice, este mai activ in vitro decât vancomicina împotriva izolatelor clinice de C. difficile; într-un studiu de fază II aceasta a fost asociată cu un bun răspuns clinic şi cu o rată redusă a recurenţei infecţiei cu acest agent. Acum, în cadrul unui studiu multicentric dublu orb de fază III, cercetătorii au comparat fidaxomicina cu vancomicina administrată oral la 629 de pacienţi adulţi cu infecţie cu C. difficile.