Legea de la Bucureşti?
Proiect de revizuire a legislației privind studiile clinice


Laurentiu M Popescu
Legislația europeană privind desfășurarea cercetării științifice medicale în țările UE va fi modificată în mod substanțial.

Primul pas a fost făcut pe 25 ianuarie 2011, când a avut loc în cadrul Parlamentului European de la Bruxelles lansarea în premieră a proiectului Federației Europene a Academiilor de Științe Medicale (FEAM), al cărei preşedinte ales este acad. prof. dr. Laurenţiu M. Popescu.

Documentul lansat în cadrul reuniunii de la Bruxelles are la bază datele conform cărora introducerea actualei legislații în 2004 a frânat dezvoltarea cercetării științifice medicale în Europa; astfel, în țările UE, în ultimii 2 ani, a existat o reducere cu circa 20% a numărului de studii clinice și o reducere cu circa 35% a numărului de pacienți care au beneficiat de includerea în aceste studii.


În plus, dacă în Statele Unite peste 50% din fondurile totale alocate cercetării științifice sunt direcționate spre domeniul medical, în țările UE doar 15% din aceste fonduri ajung în medicină. Consecința este că în ultimii ani, companiile farmaceutice importante care sponsorizează realizarea de mari studii clinice s-au redirecționat dinspre Europa spre Rusia, Ucraina, India, China, determinând o și mai mare reducere a fondurilor dedicate cercetării știintifice medicale. Ca atare, revizuirea legislației europene privind desfășurarea cercetării științifice medicale este imperios necesară.

FEAM, la propunerea domnului profesor Hubert E. Blum, președintele în exercitiu al organizației, a lansat un amplu proiect de reformă a legislației existente din 2004. La elaborarea acestui important proiect a contribuit și prof. dr. Dragoș Vinereanu, din partea Academiei de Științe Medicale a României, care a și prezidat reuniunea de la Bruxelles. Proiectul propune, pe scurt, simplificarea procedurilor de aprobare a studiilor clinice, o mai bună centralizare a reacțiilor adverse care pot apărea în timpul studiilor clinice, precum și stimularea dezvoltării cercetării academice.

România a fost apreciata în cadrul reuniunii prin faptul că parlamentarii români medici, dr. Cristian Silviu Bușoi, care a fost și gazda reuniunii, precum și dr. Claudiu Tănăsescu, au susținut acest proiect, implicându-se activ în organizarea și desfășurarea acestuia.

“Este un exemplu important de cum parlamentari europeni din partide diferite pot colabora cu societatea academică din țară pentru ca numele României să fie elogiat la nivel european și nu pot decât să apreciez și felicit inițiativele profesorului Vinereanu, dar și ale medicilor Silviu Bușoi și Claudiu Tănăsescu”, a declarat președintele ales al FEAM, academicianul Laurențiu M. Popescu. Academicianul a adăugat faptul că “prin aceste modificări se așteaptă să crească accesul pacienților din UE la studii clinice, în condițiile unei cât mai bune siguranțe a desfășurării acestora, iar rezultatele nu vor putea fi decât pozitive “.

Federatia Europeană a Academiilor de Științe Medicale (FEAM) a fost fondată în 1993 cu obiectivul de a promova colaborarea între academiile de medicină naționale, precum și de a avea un rol consultativ pentru autoritatile UE privind medicina și sănătatea publică. Această organizație paneuropeană are reprezentanți ai academiilor naționale din 13 state membre ale UE (Austria, Belgia, Cehia, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Portugalia, Olanda, România, Spania și Marea Britanie), iar președintele ales al organizației este domnul academician profesor doctor Laurențiu M. Popescu, președintele Academiei de Științe Medicale din România.