JURĂMÂNTUL LUI HIPOCRATE

Acad. prof. dr. Paul Dan Cristea: „Este o condiţie a vieţii ca genomul să aibă această melodie internă a scrierii genetice”


„În genom există o regularitate întâlnită în textele scrise de tipul poeziei. Şi nu este vorba de metaforă, ci de structură”, spune academicianul Paul Dan Cristea. Academicianul Paul Dan Cristea se află la intersecţia - atât de provocatoare, solicitantă, complexă şi dătătoare de speranţă – a ştiinţelor inginereşti cu cele medicale. Nu a ajuns aici întâmplător, ci pas cu pas.

Firesc, am putea spune, şi aducând cu cine spiritul, pregătirea specifică făcută alături de mari numele ale Politehnicii şi facultăţii de Fizică din Bucureşti şi dorinţa de a înţelege mai bine universul materiei vii. O realitate biologică a cărei complexitate depăşeşte orice formulă matematică, dar pe care profesorul Cristea, prin metoda analizei semnalelor genomice nucleotidice, o face mai uşor de înţeles.


Paul Dan Cristea

Ideea noastră a fost de a lua genomul aşa cum este prezentat, sub formă simbolică – este descris sub o înşiruire de litere, un alfabet cu 4 litere care se tot repetă, fiind greu de interpretat – şi de a încerca să facem altceva decât să recunoaştem forme, structuri, repetări de secvenţe, pentru o analiză statistică. Am dorit să încercăm să transformăm succesiunea de litere într-o succesiune de valori numerice. În momentul când treci de la simbol la număr treci de fapt de la un text la un număr, adică un semnal. Iar dacă este un semnal, ştim să-l interpretăm mai bine – un semnal folosim şi în radio, şi în telecominicaţii.

Tehnologia a evoluat foarte mult, paralel cu modalităţile de prelucrare a semnalelor. Transformarea secvenţelor simbolice în secvenţe numerice reprezintă o schimbare calitativă importantă – dintr-o dată, o chestiune care poate fi asemănată cu o pată, care nu îşi dezvăluie structura internă, începe să aibă nişte regularităţi ce pot fi exprimate matematic. Se pot face orice fel de operaţii pe care în mod normal le faci pe semnale auditive, vizuale, dar până acum nu se puteau face şi pe semnale genomice. Acum poţi să asculţi genele, să vezi genele, ceea ce înainte nu se putea.

Urmăriţi în Galeria video prezentarea acad. prof. dr. Paul Dan Cristea despre analiza secvenţelor de nucleotide, la Academia Română

Varianta integrala in editia tiparita din luna iunie-iulie.