JURĂMÂNTUL LUI HIPOCRATE

Academicianul Dan Dascălu: "Nanomedicina - ştiinţa de astăzi pentru medicina de mâine"


Prof Dr Dan Dascalu

Domnul academician Dan Dascălu vine din zona selectă a Universităţii Politehnice, dar prin activitatea de decenii aduce plusvaloare domeniului medical cel puţin la fel de mult ca practicienii pe care îi găsiţi de obicei în rubrica „Jurământul lui Hipocrate”.

Dedicat domeniului nanotehnologiei, profesorul Dascălu este unul dintre cei mai avizaţi specialişti români în domeniul nanomedicinei. Un concept aflat la intersecţia mai multor domenii - medicină, fizică, biologie, matematică, ştiinţe inginereşti – despre care se vorbeşte din ce în ce mai mult şi de la care aşteptăm să aducă în anii următori din ce în ce mai multe soluţii pe care acum abia le putem intui, dar care au potenţialul de a schimba speranţa de viaţă şi calitatea vieţii pacienţilor. În ediţia tipărită din martie, un interviu de excepţie cu domnul academician Dan Dascălu.


"Nanomedicina reprezinta aplicarea nanotehnologiei în domeniul medicinii. Această arie complexă a nanotehnologiei implică utilizarea simultană a cunoştinţelor din mai multe domenii şi discipline ştiinţifice: medicină, fizică, biologie, matematică, ştiinţele inginereşti. Cercetările în acest domeniu permit o înţelegere mai aprofundată a funcţionării corpului uman la nivel molecular (care corespunde scării nanometrice) şi oferă posibilitatea de prevenire şi diagnosticare în stadiul incipient al bolii, precum şi îmbunătăţirea metodelor de tratament.

Apare astfel o speranţă legată de tratarea localizată şi eficientă a unor boli considerate până în prezent incurabile. Prin exploatarea proprietăţilor fizice, chimice şi biologice îmbunătăţite ale materialelor la scară nanometrică, nanomedicina oferă o perspectivă pozitivă pentru găsirea unor tratamente mai eficiente, mai puţin distructive şi mai puţin costisitoare pentru pacienţi.

Nanomedicina include mai multe domenii care se întrepătrund şi se consolidează reciproc, implicând dispozitive analitice, imagistica la nivel nano, nanomateriale şi nanodispozitive, sisteme inovative de administrare a medicamentelor, toxicologie, aspecte legale şi etice. Au fost făcute descoperiri importante în toate cele 3 direcţii principale ale nanomedicinei: (1) diagnosticarea cu ajutorul nanotehnologiilor (inclusiv imagistica medicală); (2) administrarea şi eliberarea controlată a medicamentelor; (3) medicina regenerativă."

Citiţi interviul cu domnul academician Dan Dascălu în ediţia tipărită din martie.