CONGRESUL EUROPEAN DE CARDIOLOGIE

Ticagrelor ca tratament în cazul bypass-ului coronarian


Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de decese în ţările industrializate şi, conform ultimelor dovezi, vor atinge acelaşi nivel în ţările aflate în curs de dezvoltare până în 2020. Dintre acestea, boala coronariană este cel mai des întâlnită, prezentând cea mai mare mortalitate şi morbiditate.

Ticagrelor

Ticagrelor este un nou medicament pentru tratamentul bolii coronariene arteriale, fiind un inhibitor reversibil, oral al P2Y12. La fel ca şi prasugrel, prezintă o acţiune constantă, care se instalează rapid, dar spre deosebire de acest medicament, ticagrelor se elimină din organism mai rapid, permiţând o recuperare mai rapidă a funcţiei plachetare.

În cadrul studiului PLATO, pacienţii cu sindrom coronarian acut fără supradenivelare de segment ST sau cu infarct miocardic cu supradenivelare a segmentului ST au primit fie clopidogrel (75 mg zilnic), fie clopidogrel (180 mg zilnic). Durata mediană a tratamentului a fost de 9 luni, 11.067 de pacienţi fiind incluşi în studiu. Numărul deceselor de cauză cardiovasculară, infarctele miocardice sau AVC au fost reduse cu 11.7% în grupul ticagrelor faţă 9.8% pentru grupul clopidogrel (reducere de 16%, HR=0.84. 95% CI 0.77-0.92; p<0.001). Decesele de cauză cardiovasculară au fost reduse cu 21% (HR 0.79; 95% CI 0.69–0.91; P= 0.001), iar incidenţa infarctului miocardic a fost redusă cu 16% (HR 0.79; 95% CI 0.69–0.91; P=0.001). Nu a existat o diferenţă semnificativă în rata de AVC (1.3% faţă de 1.5%, p=0.22). Rata de tromboză asociată unui stent a fost redusă de la 1.9% la 1.3% şi mortalitatea totală de la 5.9% la 4.5% (p<0.01).

Nu a existat nicio diferenţă semnificativă din punct de vedere al sângerării majore între cele două medicamente (11.2% faţă de 11.6%; p=0.43), dar sângerarea majoră neasociată bypass-ului coronarian a fost uşor crescută pentru ticagrelor (4.5% faţă de 3.8%; HR=1.19; 95% CI 1.02-1.38; p=0.03). De asemenea, sângerarea minoră a fost crescută în grupul care a primit ticagrelor. Totuşi nu a existat nicio diferenţă din punct de vedere al hemoragiilor fatale (0.3% pentru ambele grupe.)

Ticagrelor a redus mortalitatea în urma bypass-ului coronarian, iar efectele sale adverse au fost reprezentate de o rată crescută de sângerare majoră, creşteri nesimptomatice ale nivelului acidului uric şi apariţia dispneei (până la 15%).